"Perspektywa kolejnych miesięcy i lat wygląda bardzo obiecująco. 43% firm z Polski zamierza zwiększyć zatrudnienie w tym roku, a w ciągu 3 lat takie plany deklaruje aż 78% badanych. Tylko 10% firm w Polsce (w porównaniu do 21% na świecie i 18% w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) spodziewa się spadku liczby zatrudnionych w swoich przedsiębiorstwach w tym roku" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślają autorzy raportu PwC, w czasie pandemii ochrona miejsc pracy stała się jednym z priorytetów dla rządów państw i liderów biznesów. Z odpowiedzi uzyskanych od polskich respondentów badania wynika, że 43% przedsiębiorstw nie zmieniło poziomu zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach, a 22% firm wręcz zwiększyło liczbę pracowników. Jednocześnie 35% badanych przyznało, że w ciągu ostatniego roku liczba zatrudnionych w ich organizacjach zmalała.

Reklama

Wśród kluczowych ryzyk biznesowych wymienianych przez prezesów firm w Polsce pierwsze 3 miejsca zajmują: niepewność co do regulacji podatkowych (90% odpowiedzi po zsumowaniu "jestem tym bardzo zaniepokojony" i "jestem tym w pewnym stopniu zaniepokojony"), niepewny wzrost gospodarczy (88%), a na kolejnym (86%) aż 3 zagrożenia ex eaquo: pandemia, przeregulowanie rynku i wzrost obciążeń podatkowych, podkreślono.

"Pomimo globalnej recesji, rekordowa liczba prezesów na świecie uważa, że nastąpi odbicie w gospodarce. Takiego zdania jest 76% respondentów badania PwC CEO Survey na świecie i 63% w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce grupa 'optymistów' jest najmniejsza spośród wszystkich badanych państw i wynosi 53%" - wskazano również.

Jednocześnie zdecydowana większość liderów biznesu spodziewa się wzrostu przychodów swoich biznesów. Pewnych takiego scenariusza w perspektywie 12 miesięcy jest 76% polskich prezesów, a w perspektywie 3 lat 86% badanych (na świecie odpowiednio 85% i 88%).

PwC przeprowadziło badanie wśród 5 050 prezesów firm w 100 krajach w styczniu i lutym 2021 r. W tej grupie było 163 respondentów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 49 prezesów z Polski. Nie wszystkie liczby na wykresach sumują się do 100% w wyniku zaokrąglania wartości procentowych i decyzji, by w niektórych przypadkach nie pokazywać odpowiedzi "inne", "żadne z powyższych" i "nie wiem".

(ISBnews)