Według związkowców, większość pracowników Poczty zarabia minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. "Przy tak niskiej płacy, wielu pocztowców żyje w skrajnie ograniczonym standardzie. Wzrost wynagrodzeń w spółce, która jest operatorem wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej, powinien być jednym ze strategicznych celów rządu RP. Ostatnia podwyżka wynagrodzeń była w 2018 r, później już tylko następowało wymagane prawem podnoszenie do kwoty najniższej płacy krajowej w danym roku" - wskazała organizacja.

Dodała, że niedociągnięcia, które występują w spółce spowodowane są właśnie niskimi zarobkami i - co za tym idzie brakiem - motywacji do pracy oraz dużą fluktuacją kadry, co z kolei nie pozwala realizować zadań na wysokim poziomie merytorycznym, jakościowym i organizacyjnym.

Pracownicy Poczty Polskiej domagają się wyższych płac i "szacunku dla ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy".

Reklama

"Zarząd Poczty Polskiej oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych od wielu lat lekceważy i ignoruje zgłaszane przez Związki Zawodowe postulaty dotyczące poprawy warunków pracy i płacy, prowadząc pozorowany dialog w tej sprawie" - napisano w komunikacie.

Związkowcy postulują pilną zmianę prawa pocztowego zapewniającą pokrycie kosztu świadczenia usług powszechnych, pilne dofinansowanie PP zapewniające jej szybką i skuteczną modernizację, współfinansowanie przez państwo nowych obowiązków nakładanych na spółkę, uszczelnienie systemu celno-podatkowego.

12 października br. zarząd Poczty Polskiej zawarł porozumienie ws. podwyżek płac z Organizacją Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wszystkich pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Poczta poinformowała wówczas, że w wyniku wypracowanego porozumienia pracownicy spółki otrzymają podwyżkę wynagrodzenia dwuetapowo: od 1 stycznia 2022 r. – 250 złotych brutto do wynagrodzenia zasadniczego, co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 338 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat; od 1 lipca kwota ta wzrośnie o 50 zł brutto do poziomu 300 zł brutto, co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 405 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat - podano w informacji.

Zaznaczono, że zarząd spółki zadeklarował, wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 500 zł brutto pod warunkiem uzyskania przez Pocztę Polską w 2021 r. środków z tytułu Tarczy Antycovidowej.

Zwrócono uwagę, że porozumienie zamyka trwający od 2019 r. spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń i stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami Związku a możliwościami finansowymi firmy.

Poczta wskazała, że decyzja podjęta przez zarząd, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej spółki, jest wyrazem troski o poprawę materialnej sytuacji pracowników Poczty Polskiej SA.

Poczta Polska, narodowy operator pocztowy o największej w kraju sieci obejmującej 7600 placówek, filii i agencji pocztowych, zatrudnia ok. 80 tys. pracowników.