Z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że w pierwszej połowie października 52 proc. pracujących zarobkowo obecną sytuację w swoich zakładach pracy oceniała pozytywnie, przy czym 46 proc. pytanych określiło ją jako po prostu dobrą, a 6 proc. uznało ją za bardzo dobrą.

Reklama

Nieznaczna poprawa ocen

"Blisko jedna trzecia (32 proc.) ankietowanych stwierdziła, że sytuacja w ich miejscu pracy jest ani dobra, ani zła, a 14 proc. oceniło ją negatywnie. Wśród ocen negatywnych dominowały po prostu złe (12 proc.), a tylko 2 proc. respondentów uznało aktualną sytuację w swoim zakładzie pracy za bardzo złą. Zaledwie 2 proc. ankietowanych uchyliło się od zajęcia stanowiska w tej kwestii" - podało w piątek CBOS.

Z sondażu wynika, że w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła nieznaczna poprawa ocen aktualnej sytuacji w zakładach pracy – o 2 punkty procentowe przybyło tych, którzy uważają ją za dobrą i o 2 punkty spadł odsetek postrzegających ją jako "ani dobrą, ani złą". Nie zmieniły się natomiast odsetki oceniających ją źle oraz uchylających się od zajęcia stanowiska w tej kwestii.

Jak podało CBOS, 58 proc. pracujących zarobkowo w pierwszej połowie października przewidywało, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy nie zmieni się. Wśród pozostałych znacznie więcej osób spodziewało się jej pogorszenia (21 proc.) niż poprawy (12 proc.). Badani prognozujący zmiany na ogół nie sądzili, że będą one zdecydowane.

"Warto jednak zauważyć, iż przewidujących zdecydowane pogorszenie też było więcej niż oczekujących zdecydowanej poprawy sytuacji (2 proc. wobec 1 proc.). Co jedenasty pytany (9 proc.) nie potrafił wyrazić lub nie chciał ujawnić swoich prognoz" - wskazało CBOS.

72 proc. czuje się w pracy bezpiecznie

Badanie pokazało, że w pierwszej połowie października po raz kolejny w niewielkim stopniu (od pierwszej połowy września o 2 punkty procentowe) przybyło badanych prognozujących w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy pogorszenie sytuacji w ich zakładach pracy. W efekcie odsetek pesymistów jest obecnie najwyższy spośród notowanych w ostatnich siedmiu miesiącach i taki sam jak w marcu br. Nieznacznie mniej respondentów niż przed miesiącem (spadek o 2 punkty) przewiduje, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian, natomiast nie zmieniły się odsetki przewidujących poprawę oraz niepotrafiących przewidzieć rozwoju sytuacji.

Według CBOS, w pierwszej połowie października 72 proc. pracujących zarobkowo zadeklarowało mniejsze lub większe poczucie bezpieczeństwa utrzymania obecnej pracy. Możliwość jej utraty (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu pracy, gospodarstwa itp.) bierze pod uwagę co czwarty pracujący (25 proc.), przy czym co dwudziesty (5 proc.) przyznał, że bardzo poważnie się z tym liczy. Trzech na stu respondentów nie potrafiło lub nie chciało udzielić jednoznaczniej odpowiedzi na to pytanie.

Praca na rynkach lokalnych

"Poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia od poprzedniego pomiaru zmieniło się w niewielkim stopniu. W porównaniu z poprzednim miesiącem o 3 punkty procentowe przybyło badanych liczących się z możliwością utraty obecnej pracy. Warto jednak dodać, iż zwiększyła się grupa respondentów, którzy w umiarkowanym stopniu biorą to pod uwagę (wzrost z 16 proc. do 20 proc.), natomiast poważnie się z tym liczących jest nawet nieznacznie mniej niż poprzednio (spadek z 6 proc. do 5 proc.)" - podało CBOS.

Badanie pokazało, że oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy są minimalnie gorsze niż przed miesiącem. Zmniejszyła się grupa uważających, że w ich miejscowości lub okolicy można wprawdzie znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o tę odpowiednią (54 proc., spadek o 4 punkty procentowe), "i choć nieznacznie przybyło twierdzących, że bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę (17 proc., wzrost o 1 punkt), to w efekcie nastąpił trzypunktowy spadek łącznego odsetka respondentów przekonanych, że w ich okolicy można znaleźć pracę (spadek z 74 proc. do 71 proc.)"

Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowano od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3 proc. metodą CAPI, 26,1 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI). (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta