Na początku lutego resort edukacji ogłosił prognozę ws. zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Lista, opublikowana przez ministerstwo, zawiera podział na krajowy i wojewódzki rynek pracy.

Zawody szkolnictwa branżowego. Co wpływa na prognozę ws. zapotrzebowania?

Prognoza ws. zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego to dokument publikowany od 2019 roku.

Reklama

Główne zadanie prognozy – jak podaje Ministerstwo Edukacji – to m.in. „wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego”, co przyczynia się do „przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce”.

„Celem było stworzenie prognozy zapotrzebowania na zawody na okres 5 lat, przy uwzględnieniu różnych dostępnych źródeł danych ekonomicznych, demograficznych i edukacyjnych na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym, w przekroju branżowym” – zaznacza resort edukacji.

Skąd pochodzą informacje, które są uwzględniane w prognozie? To m.in. dane Instytutu Badań Edukacyjnych, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Systemu Informacji Oświatowej.

Dodatkowo na prognozę wpływają także opinie rad sektorowych ds. kompetencji i Rady Programowej ds. kompetencji oraz ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Praca w woj, mazowieckim. Kogo potrzebuje rynek?

Jakie pozycje znalazły się w wykazie zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest „prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników” w województwie mazowieckim?*

· Automatyk;

· Betoniarz-zbrojarz, blacharz;

· Cieśla, cukiernik;

· Dekarz

· Elektromechanik, elektryk;

· Higienistka stomatologiczna;

· Kierowca mechanik;

· Magazynier-logistyk, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów kolejowych, mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, monter izolacji budowlanych, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter stolarki budowlanej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz;

· Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa;

· Piekarz;

· Stolarz, ślusarz;

· Technik aranżacji wnętrz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa, technik budownictwa kolejowego, technik budowy dróg, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik dekarstwa, technik eksploatacji portów i terminali, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektromobilności, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik elektryk, technik energetyk, technik farmaceutyczny, technik fotografii i multimediów, technik gazownictwa, technik geodeta, technik gospodarki odpadami, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik inżynierii sanitarnej, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik izolacji przemysłowych, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik pojazdów kolejowych, technik pojazdów samochodowych, technik programista, technik realizacji nagrań, technik robotyk, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik spawalnictwa, technik sterylizacji medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik transportu drogowego, technik transportu kolejowego, technik tyfloinformatyk, technik urządzeń dźwigowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

*(kolejność alfabetyczna)

Praca w woj. mazowieckim. Gdzie pojawi się „umiarkowane zapotrzebowanie"?

W jakich zawodach prognozowane jest „umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników” na terenie woj. mazowieckiego?*

 • Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, animator rynku książki, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna;
 • Blacharz samochodowy;
 • Drukarz offsetowy;
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik;
 • Florysta, fotograf, fryzjer;
 • Garbarz skór;
 • Kaletnik, kamieniarz, kelner, kominiarz, kowal, krawiec, kucharz, kuśnierz;
 • Lakiernik samochodowy;
 • Mechanik motocyklowy, mechanik precyzyjny, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter kadłubów jednostek pływających, monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;
 • Obuwnik, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator maszyn leśnych, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator procesów introligatorskich, operator urządzeń przemysłu chemicznego, optyk-mechanik, ortoptystka;
 • Podolog, pracownik obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, protetyk słuchu, przetwórca mięsa;
 • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych, rolnik;
 • Sprzedawca;
 • Tapicer, technik administracji, technik agrobiznesu, technik analityk, technik animacji filmowej, technik architektury krajobrazu, technik archiwista, technik awionik, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik dentystyczny, technik ekonomista, technik elektronik technik garbarz, technik geolog, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik hodowca koni technik leśnik, technik masażysta, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik obuwnik, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik optyk, technik organizacji turystyki, technik ortopeda, technik pożarnictwa, technik prac biurowych, technik przemysłu drzewnego, technik przemysłu mody, technik rachunkowości, technik realizacji nagłośnień, technik reklamy, technik renowacji elementów architektury, technik rolnik, technik spedytor, technik stylista, technik technologii chemicznej, technik technologii drewna, technik technologii wyrobów skórzanych, technik technologii żywności, technik usług fryzjerskich, technik usług kelnerskich, technik usług kosmetycznych, technik usług pocztowych i finansowych, technik weterynarii, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, technik włókiennik, technik żywienia i usług gastronomicznych, terapeuta zajęciowy;
 • Zdun, złotnik-jubiler.*(kolejność alfabetyczna)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Praca w Polsce. Oto zawody, na które będzie szczególne zapotrzebowanie [LISTA]