Organizacja ITUC sklasyfikowała w rankingu 148 państw na podstawie wskaźników opisujących prawa do wolności zrzeszania się, prawa do rokowań zbiorowych i prawa do strajku, przyznając każdemu narodowi ocenę od 1 do 5+, gdzie 1 to sporadyczne łamanie praw, a 5+ to brak gwarancji praw wynikających z rozpadu praworządności.

Jak pokazuje infografika, tylko kilka wybranych krajów otrzymało pozytywną ocenę. Wszystkie znajdują się w Europie. Reszta świata przedstawia mniej optymistyczny obraz praw pracowniczych. W 2022 roku 87 procent krajów naruszyło prawo pracowników do strajku, w porównaniu z 63 procentami w 2014 roku. Z danych wynika, że w 13 krajach doszło do śmierci związkowców, z czego największe zagrożenie życia odnotowano w przypadku związkowców w Kolumbii.

W ubiegłym roku Bliski Wschód i Afryka Północna uzyskały najgorszy wynik wśród regionów w Global Rights Index ze średnią 4,53. Za nim uplasował się region Azji i Pacyfiku z wynikiem 4,22, Afryka z wynikiem 3,76, obie Ameryki (3,52) i Europa (2,49). Region Azji i Pacyfiku odnotował nieznaczne pogorszenie średniej oceny do 4,22.

Poniższa mapa uwzględnia nie tylko pracowników przemysłu odzieżowego, ale wszystkich pracowników ogólnie. Analitycy ITUC podkreślają jednak, że w Bangladeszu branża tekstylna jest jednym z największych sektorów, zatrudniającym ponad 4,5 miliona osób. Kraj otrzymał ocenę 5, co oznacza, że nie ma gwarancji przestrzegania praw pracowników.

Reklama

Według raportu pracownicy doświadczyli przemocy w 43 proc. krajów regionu Azji i Pacyfiku. W Indiach i Pakistanie również dochodzi do brutalności policji względem pracowników, w Hongkongu władze ograniczają działalność związków zawodowych i organizacji prodemokratycznych, a w Mjanmie wciąż notuje się przypadki łamania praw człowieka. W Chinach prześladowane mniejszości były zatrzymywane przez władze i zmuszane do pracy przymusowej w przemyśle odzieżowym.

ITUC ocenia, że w 10 państwach stwierdzono brak gwarancji praw ze względu na załamanie się praworządności (ocena 5+). Są to: Afganistan, Burundi, Republika Środkowoafrykańska, Libia, Myanmar, Palestyna, Somalia, Sudan Południowy, Syria i Jemen.

Najwyżej (wynik 1) oceniane są kraje europejskie: Austria, Dania, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Włochy, Norwegia i Szwecja. W ocenie ITUC w tych państwach prawa pracowników są naruszane tylko sporadycznie. Polska została oceniona przez ITUC na 3. Oznacza to, że w naszym kraju prawa pracownicze są łamane regularnie.