Z przytoczonych przez PIE w czwartek danych wynika, że nieco więcej przedsiębiorców planuje zwalniać (12 proc.) niż zatrudniać (11 proc.) pracowników w najbliższych trzech miesiącach. "Jednak biorąc pod uwagę wielkość firmy deklarującej zwalnianie pracowników, widzimy, że o redukcji zatrudnienia myślą zdecydowanie częściej mikroprzedsiębiorstwa (15 proc.), niż duże (4 proc.)" - wskazali analitycy, powołując się na czerwcowy pomiar Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK). "Nie należy zatem spodziewać się dużej liczby pracowników tracących pracę, wręcz przeciwnie, z deklaracji dużych firm wynika, że 21 proc. planuje zwiększenie zatrudnienia" - dodali.

Które branże chcą nowych pracowników, a które chcą redukować zatrudnienie?

Na nowych pracowników jest otwarta głównie branża budowlana (19 proc.) i usługowa (14 proc.), "co wiąże się z sezonowością tych branż i zwiększeniem liczby pracowników w sezonie letnim".

Reklama

Jak podano, plany dotyczące redukcji w kolejnych trzech miesiącach o więcej niż 10 proc. załogi zadeklarowało 5 proc. firm badanych w czerwcu. Zmniejszenie zatrudnienia o mniej niż 10 proc. planuje natomiast 7 proc. badanych. Zwalniać więcej niż co dziesiątego pracownika zamierza 9 proc. firm produkcyjnych i 9 proc. budowlanych. Natomiast zwolnienia na mniejszą skalę (do 5 proc. załogi) zamierza przeprowadzić 4 proc. firm sektora TSL i 5 proc. usługowych.

Według PIE zwiększenie zatrudnienia w kolejnych trzech miesiącach na poziomie większym niż 10 proc. dotychczasowej załogi planuje 3 proc. badanych spółek, zaś o mniej niż 10 proc. deklaruje 8 proc. przedsiębiorstw. "Firmy budowlane wyróżniają się największym odsetkiem wskazań (8 proc.) na wzrost zatrudnienia powyżej 10 proc., natomiast co dziesiąta firma usługowa planuje zwiększenie zatrudnienia o więcej niż 5 proc., ale mniej niż 10 proc." - wskazano w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". "W handlu nie spodziewamy się dużych rotacji pracowników, w tej branży 87 proc. badanych firm chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie" - dodali analitycy.

Koszty pracownicze to duża bariera dla firm

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że w czerwcu główną barierą prowadzenia działalności są koszty pracownicze (71 proc. wskazań). Z kolei w sektorze produkcji wysoki odsetek wskazań na tę barierę (75 proc.) przekłada się na plany zmniejszenia zatrudnienia (9 proc. firm planuje redukcję o więcej niż 10 proc. załogi). "Dla niemal połowy firm (46 proc.) niedostępność pracowników to silna bariera utrudniająca funkcjonowanie. Jest to najbardziej odczuwalne w sektorze budowlanym (53 proc.), w którym najczęściej chcą zatrudniać więcej niż 10 proc." - podsumowano. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco