Sześciu na dziesięciu respondentów uważa, że jeśli nie będą nabywać nowych kompetencji cyfrowych, to coraz trudniej będzie im znaleźć nową pracę, a nawet utrzymać aktualne stanowisko. Co więcej, 35% Polaków obawia się wzrostu znaczenia sztucznej inteligencji oraz automatyzacji procesów związanych z ich obecnym miejscem pracy.

Rok temu mieliśmy więcej optymizmu

Pracuj.pl wskazuje, że w ubiegłorocznym badaniu Polacy wykazywali większy optymizm niż dziś. Wówczas 2/3 badanych oceniało swoje kompetencje cyfrowe pozytywnie. Dziś 47% respondentów obawia się, że te umiejętności ma zbyt słabo rozwinięte i może to stanowić dla nich problem w momencie poszukiwania możliwości zawodowych. Rzeczywiście, 35% ofert pracy zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl w 2022 roku wiązało się ze specjalizacjami, w których kompetencje cyfrowe odgrywają szczególną rolę.

Reklama

Polacy otwarci na sztuczną inteligencję

"Widzimy, że Polacy wykazują się dużą otwartością na wsparcie przez sztuczną inteligencję. Dlatego uważnie obserwujemy ten trend, jednocześnie stale tworząc nowe rozwiązania. [...] Ponad 50% aplikacji na oferty w serwisie Pracuj.pl jest składana dzięki systemowi rekomendacji sztucznej inteligencji. W praktyce oznacza to, że bazując na wcześniejszych działaniach użytkownika na portalu, system jest w stanie zasugerować sprofilowane pod niego oferty. Ponadto, zestawiając wymagania danej oferty z zestawem kompetencji kandydata, robi to w sposób bardzo efektywny. Zrozumiałe jest więc, że jest to rozwiązanie, z którego kandydaci korzystają coraz częściej i chętniej" - powiedział dyrektor ds. strategii i rozwoju produktu w Grupie Pracuj Paweł Moszyński, cytowany w komunikacie.

68% Polaków przyznaje, że będą musieli nabyć nowe umiejętności, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom zawodowym. 70% badanych w wieku powyżej 35 lat widzi szkolenia z zakresu posługiwania się nowymi rozwiązaniami cyfrowymi jako kluczowy element utrzymania swojego stanowiska. W grupie badanych pracowników poniżej 35. roku życia odsetek ten wynosi 65%, wskazano również.

Umiejętności cyfrowe na rynku pracy

Istotna większość badanych potwierdza tendencję wzrostu znaczenia umiejętności cyfrowych na rynku pracy. Jednocześnie 32% pracowników odczuwa dysonans między oczekiwaniami rozwoju ze strony pracodawcy a brakiem czasu na dokształcanie się z uwagi na ilość bieżących obowiązków.

"75% badanych kobiet uważa, że przyszłość rynku pracy wiąże się ze znacznie większym wykorzystaniem technologii, a więc i umiejętności sprawnego posługiwania się nimi. Mężczyźni zgadzają się z tą opinią, choć są nieco bardziej sceptyczni - to zdanie podziela 66% z nich. Niewątpliwie badani zgadzają się z tezą, że sztuczna inteligencja stawia rynkowi nowe wymogi i daje sygnał, że musimy w Polsce kształcić odpowiednie kompetencje oraz uczyć pracowników, jak maksymalizować korzyści z technologii w kontekście rozwoju zawodowego" - zakończono.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2023 roku przez ARC Rynek i opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na grupie 2044 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

(ISBnews)