Czy studia ułatwiają znalezienie pracy?

Zgodnie z raportem "Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej" firmy doradczo-technologicznej Future Mind, 44 proc. osób do 20. roku życia uważa, że ukończenie studiów wyższych pomaga w znalezieniu lepszej pracy. Zmienia się to jednak w grupie respondentów, którzy uzyskali dyplom - 32 proc. osób w wieku 26-30 lat uważa, że wykształcenie wyższe faktycznie ma realny wpływ na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

"Dawniej, ukończenie studiów było postrzegane jako wyznacznik sukcesu, aktualna rzeczywistość rynku pracy udowadnia, że ta zależność nie jest już tak oczywista" - wskazano w raporcie.

Reklama

Co w pracy jest najważniejsze dla młodych osób?

Dodano, że dla 55 proc. młodych osób w wieku 15-20 lat, które szukają pracy, kluczowa pozostaje wysokość wynagrodzenia oferowanego przez potencjalnego pracodawcę. Inne istotne elementy atrakcyjnej oferty to, według badanych: elastyczne godziny pracy (43 proc.) i szerokie możliwości rozwoju (36 proc.). Pytani wskazali też na korzystne dodatki do pracy (28 proc.) i wybór trybu pracy - np. zdalna czy hybrydowa (27 proc.).

Oceniając możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy w perspektywie miesiąca, 51 proc. ankietowanych określiło szanse zatrudnienia na dobrych warunkach jako małe, a 17 proc. - duże.

Chcieliby pracować nawet wtedy, gdyby nie wymagała tego sytuacja życiowa

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że większość młodych osób chciałaby pracować, nawet jeśli ich sytuacja życiowa nie wymagałaby tego. Jako powód wskazali "własny rozwój" (35 proc. ankietowanych w wieku 15-20 lat) oraz "chęć życia na wyższym poziomie" (23 proc. respondentów w tej grupie); 6 proc. 15-20 latków stwierdziło, że życie na dostatecznym poziomie wystarczy, by zrezygnować z pracy.

Praca a kierunek studiów

Izabela Franke z Future Mind zwróciła uwagę, że co drugi Polak, jak wynika z danych GUS, wykonuje dziś pracę niezwiązaną z ukończonym kierunkiem studiów, a jedynie 7 proc. wykorzystuje w większym lub mniejszym stopniu w realizacji zadań służbowych wiedzę i umiejętności zdobyte na uniwersytecie. "Takie dane bardzo jasno pokazują, że sukces zawodowy coraz rzadziej jest uwarunkowany posiadaniem określonego dyplomu" - stwierdziła, komentując dla PAP dane z raportu.

W ocenie ekspertki młodsze pokolenia, którym brakuje doświadczenia w życiu zawodowym, mogą postrzegać rynek pracy przez pryzmat wartości swoich rodziców, a nie faktycznych wymagań stawianych przed pracownikami. Jak zaznaczyła, młodzi szczególnie cenią miejsca pracy, które oferują nie tylko stabilność finansową, ale także szansę na rozwój, interakcje z nowoczesnymi technologiami i możliwość kształtowania przyszłości.

Raport „Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej” powstał na podstawie badania ilościowego na grupie 1011 Polaków w wieku 15-35 lat (metoda CAWI). (PAP)

autorka: Magdalena Jarco