ŚFE bada równowagę między kobietami i mężczyznami w czterech obszarach: dostępu do pracy i zasobów finansowych, edukacji, zdrowia i wzmocnienia pozycji politycznej. Przez ostatni rok udział kobiet w życiu gospodarczym minimalnie się zwiększył. Mimo to ich siła w innych kwestiach uległa poważnemu osłabieniu. W czasie pandemii kobiety częściej traciły pracę niż mężczyźni. A gdy gospodarki na świecie odradzają się kobiety o wiele wolniej wracają na rynek pracy niż mężczyźni.

Kobiety pracują w domu

„Postęp w kierunku parytetu płci hamuje w kilku dużych gospodarkach i branżach,” ostrzega ŚFE. „Częściowo jest to spowodowane częstszym zatrudnianiem kobiet w sektorach najbardziej dotkniętych przez lockdowny. To łączy się z dodatkową presją związaną z opieką nad domem.” Kiedy zamykano szkoły i inne placówki opiekuńcze, to w większości kobiety przyjęły na siebie opiekę nad dziećmi, prace domowe i opiekę nad starszymi, co nasiliło stres i ograniczyło produktywność pań.

Podczas gdy odsetek kobiet wśród wykwalifikowanych specjalistów stale rośnie, różnice w dochodach i niewielka liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych nadal stanowią poważny problem, czytamy w raporcie ŚFE. Dodatkowo Covid-19 przyspiesza automatyzację i cyfryzację światowej gospodarki. W branżach odpornych na te zjawiska, czyli w zawodach inżynierskich czy przy opracowywaniu rozwiązań dla sztucznej inteligencji, kobiety są na razie niedostatecznie reprezentowane.

Północ kontra południe

Najbardziej wyrównane szanse dla kobiet i mężczyzn stworzyły kraje skandynawskie: Islandia, Norwegia, Szwecja i Finlandia. Polska znalazła się dopiero na 75 pozycji, za takimi krajami jak Albania, Białoruś czy Ukraina

Raport ŚFE potwierdza obawy wyrażone w innych badaniach. We wrześniu 2020 roku ONZ podał, że skutki ekonomiczne i zdrowotne pandemii mogą doprowadzić kolejne 47 milionów kobiet na skraj nędzy.

„To tak, jakby cała Hiszpania popadła w ubóstwo” - powiedziała Melinda Gates w wywiadzie udzielonym Becky Anderson z CNN na początku marca. „To dlatego, że widzimy masę kobiet odchodzących z rynku pracy”.