Program Dobra Kariera, koordynowany przez Instytut Staszica, oferuje szereg miejsc dla studentów i absolwentów (do 30 roku życia) chcących rozpocząć karierę w swoich specjalizacjach m.in. finanse, prawo, PR, marketing i sprzedaż, HR, IT i programowanie, analiza danych i obsługa klienta. Choć jeśli chodzi o lokalizację, oferty w Warszawie i Poznaniu przeważają, nie brakuje w nich takich miast, jak Wrocław, Lublin, Radom czy Rzeszów. Oferta jednej ze spółek, Pekao SA, de facto dotyczy całej Polski, bowiem oferuje możliwość pracy zdalnej. Przewidziane staże są płatne (od 3500 zł) i będą odbywać się w miesiącach lipiec – wrzesień w okresie nie krótszym niż 2 miesiące. Szczegóły i zakres elastyczności czasowej będą ustalone między stażystą a docelową spółką.

Największe talenty w polskich championach?

Reklama

Jacek Polańczyk, wiceprezes Alior Banku, jednego z Partnerów programu, zachęcając do udziału w nim, mówił w wywiadzie dla DWU.TYGODNIKA Instytutu Staszica: - Chcemy dać młodym ludziom możliwość dobrego startu. W dużej organizacji można się wiele nauczyć, ale przede wszystkim jest sporo możliwości rozwoju. Wierzę, że potencjał kandydatów i kandydatek z programu Dobra Kariera jest wysoki i obie strony skorzystają z tej współpracy. Nasze wcześniejsze doświadczenia pokazują, że stażyści często zostają z nami na dłużej.

Prezes koordynatora projektu, Instytutu Staszica, prof. SGH Agnieszka Domańska, zachęca do udziału w programie.

- Z pewnością to, co oferują polskie przedsiębiorstwa jest bardzo atrakcyjne i przyszłościowe. Chcemy wskazać przyszłym pracownikom, a dzisiejszym studentom i absolwentom naszych uczelni, że często to oferta krajowego pracodawcy jest najbardziej atrakcyjna, daje możliwości stabilnego i satysfakcjonującego rozwoju. Widzimy, jak bardzo dynamicznie na tle reszty Europy, zwłaszcza krajów strefy euro, od wielu lat rozwija się gospodarka Polski. Ważnym atutem i wartością, którą chcemy umacniać, jest więc możliwość pracy w firmach polskich przyczyniających się do rozwoju, międzynarodowej konkurencyjności i wzrostu ekonomicznego przede wszystkim naszego kraju.

Program w swych założeniach ma nie tylko ułatwić dobry start w karierze studentom/absolwentom, ale również przyczyniać się do ich integracji. Na początku października, wraz z końcem staży, przewidziane jest wspólne szkolenie dla wszystkich stażystów oraz spotkanie z przedstawicielami MAP, Spółek i Instytutu Staszica.

Wszystkie szczegóły dotyczące Programu i ofert stażowych można znaleźć na www.dobrakariera.com

ikona lupy />
foto: materiały prasowe