W III kwartale 2022 roku w Pracuj.pl zamieszczono 269 tys. ofert pracy. Minione trzy miesiące potwierdzają, że skala rekrutacji w Polsce ustabilizowała się i utrzymuje się na wysokim poziomie. Pracodawcy poszukiwali o 2 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie nastąpił wzrost o 76 proc. w stosunku do III kwartału 2020 roku, w którym pracodawcy odmrażali rekrutacje po pierwszej fali pandemii COVID-19, podano.

"Aż blisko 4 na 10 Polaków badanych przez Pracuj.pl deklaruje, że obecnie aktywnie rozgląda się za nowym miejscem zatrudnienia. Wyraźnie największą aktywnością wykazują się najmłodsi uczestnicy rynku pracy z Generacji Z. Przeglądanie ofert deklaruje 52 proc. grupy wiekowej 18-24. Duże zainteresowanie zmianą pracodawcy deklarują także Polacy w wieku 25-34 lat (46 proc.) oraz 35-44 lat (45 proc.). Rzadziej za pracą proaktywnie rozglądają się Polacy powyżej 45. roku życia (25 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Niezależnie od wieku Polacy utrzymują dużą otwartość na otrzymanie nowej, atrakcyjnej oferty pracy. Gotowość na taką propozycję deklaruje ponad 8 na 10 Polaków. Mimo utrzymującej się od wielu miesięcy skomplikowanej sytuacji gospodarczej pracownicy są więc gotowi spróbować swoich szans w kolejnym miejscu, dającym nowe możliwości rozwoju kariery.

"Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy są mocno aktywni na rynku pracy mimo stale zmieniającej się sytuacji. Pewne niepokoje mogą być podsycane przez wysoką inflację, zawirowania gospodarcze, okoliczności geopolityczne. Jednak porównując dane z ostatnich lat, dostrzegamy, że skala poszukiwań pracowników w Polsce w tym czasie znacznie wzrosła, a w ostatnich dwóch kwartałach ustabilizowała się na wysokim poziomie. Najbliższe miesiące, choć trudne dla firm, mogą być paradoksalnie dobrym czasem na poszukiwanie talentów, bo wielu uzdolnionych Polaków chce odejść z obecnych miejsc zatrudnienia. Szukają pracy, która zapewni im lepsze warunki i perspektywy w przyszłości. Firmy, które ich przyciągną, mogą wiele zyskać" - powiedziała dyrektorka HR w Grupie Pracuj Agnieszka Bieniak, cytowana w komunikacie.

Reklama

Ważnym elementem wspomnianych zmian gospodarczych w Polsce jest oczywiście utrzymująca się wysoka inflacja. Spadek wartości pieniądza niewątpliwie wpływa na to, że nadal najważniejszą motywacją do zmiany pracy pozostają wyższe zarobki. Wśród osób aktywnie rozglądających się za nowym miejscem zatrudnienia aż 57 proc. jako kluczowy powód wskazuje chęć podwyższenia otrzymywanego wynagrodzenia. Podobnie jak w ostatnich latach, w czołówce motywacji znajdują się także lepsze możliwości rozwoju oraz chęć bycia docenionym przez pracodawcę, podkreślono.

"Ciekawą tendencję zaobserwować można natomiast w kontekście osób, które motywują plany zmiany pracodawcy chęcią zmiany branży lub specjalizacji. Przekwalifikowanie się z badania na badanie zdaje się być coraz częściej przytaczaną przyczyną poszukiwania pracy. Jeszcze w październiku 2021 roku wskazywało je 16% respondentów przeglądających oferty zatrudnienia. Obecnie jest to więcej niż co piąty respondent (21%)" - czytamy dalej.

Innym czynnikiem o rosnącym znaczeniu, na który powołują się poszukujący pracy, jest chęć wykonywania obowiązków w modelu zdalnym. Jeszcze w marcu 2022 roku na ten aspekt zwracało uwagę 9 proc. respondentów z tej grupy. Obecnie jest to już 14 proc. badanych.

"Osoby poszukujące nowego pracodawcy coraz częściej robią to w reakcji na dynamiczne wydarzenia na rynku pracy, często zmieniające sytuację z kwartału na kwartał. Spadająca wartość pieniądza dodatkowo zwiększa znaczenie zarobków jako głównego czynnika motywującego do zmian. Powrót do biur w ostatnich miesiącach spotkał się z niezadowoleniem części pracowników, którzy polubili elastyczne modele pracy. Z kolei coraz lepsze warunki zatrudnienia nie tylko w branży nowych technologii, ale także np. na specjalistycznych stanowiskach pracy fizycznej skłaniają do refleksji nad przekwalifikowaniem się. Wszystko to odbija się na postawach kandydatów, które obserwujemy w naszych badaniach" - dodała ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Grupie Pracuj Konstancja Zyzik.

Badanie "Praca w czasach zmian" zostało przeprowadzone we wrześniu 2022 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na próbie 2 110 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

(ISBnews)