"Do godz. 22 w czwartek do Ministerstwa Zdrowia dotarły postulaty komitetu protestacyjnego. Postulatów jest osiem, dotyczą różnych grup zawodowych i różnych spraw, od finansów, przez organizację systemu, po kwestie prawne" – podał Andrusiewicz.

Poinformował, że Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia szacują obecnie skutki finansowe postulatów dotyczących materii finansowej.

"Przed południem w resorcie planowane jest spotkanie kierownictwa ministerstwa i Funduszu. Będziemy informować komitet protestacyjny o dalszych krokach" – powiedział. (