Nowy wskaźnik

Dyrektywa o niebieskiej karcie nakazuje stosowanie wskaźnika średniego rocznego skorygowanego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin przy ustalaniu średniego rocznego wynagrodzenia brutto dla każdego państwa członkowskiego UE oraz przy udzielaniu zezwoleń na pracę wysoko wykwalifikowanym pracownikom. Dyrektywa ta ma na celu przyciągnięcie do UE wysoko wykwalifikowanych pracowników na bardziej elastycznych warunkach przyjmowania, z rozszerzonymi prawami i możliwością łatwiejszego przemieszczania się do innego państwa członkowskiego UE dla posiadaczy niebieskiej karty UE.

Wskaźnik opiera się na połączeniu rachunków narodowych i danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Koryguje się go, wyrażając wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy.

Reklama

Luksemburg na czele

Jak wynika z danych Eurostatu, wśród państw członkowskich UE najwyższe średnie roczne skorygowane wynagrodzenie w pełnym wymiarze czasu pracy w 2021 r. odnotowano w Luksemburgu (72 200 EUR), a następnie w Danii (63 300 EUR) i Irlandii (50 300 EUR).

Polska z czwartym najniższym wskaźnikiem

Tymczasem najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Bułgarii (10 300 euro), na Węgrzech (12 600 euro) i w Rumunii (13 000 euro). Polska miała czwarty najniższy wskaźnik średniego rocznego wynagrodzenia w pełnym wymiarze czasu pracy w 2021 r. (14 400 euro).