Dwa główne składniki kosztów pracy to wynagrodzenia i koszty pozapłacowe. W strefie euro wynagrodzenia za przepracowaną godzinę wzrosły o 2,1 proc., podczas gdy składnik pozapłacowy wzrósł o 5,3 proc. w trzecim kwartale 2022 r. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. W UE płace godzinowe wzrosły o 2,8 proc., a składnik pozapłacowy o 5,3 proc. w trzecim kwartale 2022 r.

W trzecim kwartale 2022 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły o 3,6 proc. w gospodarce (głównie) niezwiązanej z działalnością gospodarczą i o 2,5 proc. w gospodarce biznesowej, w tym o 0,7 proc. w przemyśle, 2,2 proc. w budownictwie i 3,4 proc. w usługach.

W UE godzinowy koszt pracy wzrósł o 3,8 proc. w gospodarce (głównie) niezwiązanej z działalnością gospodarczą i o 3,3 proc. w gospodarce biznesowej. Wzrost w przemyśle był na poziomie 1,9 proc., w budownictwie 3,1 proc. Największy wzrost widoczny był w sektorze usług, gdzie ogólne koszty pracy skoczyły o 3,9 proc.

Reklama

Koszty płac

W UE działalnością gospodarczą, która odnotowała największy roczny wzrost kosztów płacy godzinowej, odnotowano w sektorze górniczo-wydobywczym (+14,2 proc.). Dużo wolniej rosły płace w sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Pracownicy z „Zakwaterowania i usług gastronomicznych” mogli liczyć na wzrost płac o 5,2 proc. Jeszcze wolniej rosły płace w sektorze „Działalność w zakresie usług administracyjnych i pomocniczych” (+4,1%).

Koszty pozapłacowe

Działalnościami gospodarczymi o największych rocznych przyrostach składnika pozapłacowego były: „Górnictwo i wydobycie” (+16,8 proc.), „Sztuka, rozrywka i rekreacja” (+12,5 proc.) oraz „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” (+8,8 proc.)

Koszty wynagrodzenia godzinowego w różnych krajach

W III kwartale 2022 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego najwyższe wzrosty godzinowych kosztów wynagrodzeń w całej gospodarce odnotowano na Węgrzech (+16,6 proc.) oraz w Bułgarii (+16,3 proc.). Cztery kolejne państwa członkowskie UE odnotowały wzrost powyżej 10 proc., a mianowicie: Litwa (+13,9 proc.), Polska (+13,3 proc.), Grecja (+11,6 proc.) i Rumunia (+10,9 proc.).

W dwóch krajach ( w Niemczech i na Malcie) koszty wynagrodzeń spadły, z tym że dużo większy spadek widoczny był u naszych zachodnich sąsiadów - o 1,5 proc.