Dół rankingu okupują Białystok i Gorzów Wielkopolski ze średnią poniżej 6 tys. zł. Niewiele lepiej jest w Kielcach. Zaskakuje słaba pozycja Łodzi, oddalonej od Warszawy zaledwie o półtorej godziny jazdy samochodem.

Wedle danych GUS, w niemal wszystkich (osiemnastu) miastach wojewódzkich wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 9 osób) był w marcu 2023 roku - w ujęciu rocznym - dwucyfrowy. Wyjątki stanowią: Rzeszów (5,3 proc.) i Olsztyn (6,3 proc.). W kilku metropoliach średnia pensja wzrosła powyżej poziomu marcowej inflacji (czyli 16,1 proc.): w Gdańsku o 17,2 proc., w Toruniu (który ucieka Bydgoszczy) o 18,3 proc., w Lublinie o 19,3 proc., w Zielonej Górze o ponad 20 proc. , w Gorzowie Wielkopolskim o 17 proc.

W miastach słynących z turystyki, jak Kraków czy Gdańsk, największy wzrost wynagrodzeń odnotował GUS w zakwaterowaniu i gastronomii (nawet o blisko jedną trzecią rok do roku!). Po rekordowych wynikach w latach poprzednich wyraźnie przyhamowała dynamika wzrostu wynagrodzeń w informacji i komunikacji; w Poznaniu odnotowano tutaj nawet spadek (!) w skali roku. Wyjątkiem jest rozwijający się dynamicznie Gdańsk, gdzie płace w tym sektorze urosły średnio o jedną czwartą.

Reklama

Mizerne – mocno poniżej wskaźnika inflacji - były w ostatnim czasie wzrosty płac w budownictwie (we Wrocławiu GUS odnotował nawet minimalny spadek); to pokłosie potężnego spowolnienia w mieszkaniówce, które jednak – wedle sygnałów od deweloperów – właśnie się kończy. Powody do satysfakcji mogli mieć natomiast pracownicy transportu i gospodarki magazynowej (zwłaszcza w Białymstoku, gdzie ich pensje wzrosły średnio o prawie jedną trzecią, oraz w Gdańsku, gdzie GUS wskazuje wzrost na poziomie blisko 30 proc.) oraz przemysłu (w Toruniu wzrost wyniósł dokładnie 30 proc.).

1. Kraków

Wedle GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Krakowie 10.051 zł i było o 13,2 proc. wyższe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 31,4 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 18,0 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 15,8 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 12,3 proc.), przemysł (o 12,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 11,9 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 11,9 proc.), informacja i komunikacja (o 7,8 proc.), budownictwo (o 7,5 proc.)

2. Gdańsk

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Gdańsku prawie 9.645 zł i było o 17,2 proc. wyższe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano m.in. w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 29,8 proc.), informacja i komunikacja (o 24,8 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 21,0 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 20,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 14,2 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 10,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,1 proc.) oraz budownictwo (o 3,7 proc.).

3. Warszawa

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Warszawie 9.490 zł i było o 11,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 16,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 15,9 proc.), przemysł (o 13,2 proc.), informacja i komunikacja (o 11,8 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 9,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,6 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,7 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,5 proc.).

4. Poznań

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Poznaniu 9.160,60 zł i było o 15,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 32,9 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 20,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 12,0 proc.), przemysł (o 10,4 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 8,6 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 6,9 proc.), budownictwo (o 6,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 6,3 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,1 proc.). Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 1,0 proc.).

5. Katowice

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Katowicach niespełna 8.308 zł i było o 11,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano m.in. w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 24,1 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 17,8 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 16,0 proc.), budownictwo (o 15,4 proc.), informacja i komunikacja (o 12,7 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 11,6 proc.), przemysł (o 10,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 9,4 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,8 proc.).

6. Wrocław

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło we Wrocławiu 8.146 zł i było o 15,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W porównaniu do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano m.in. w sekcjach: informacja i komunikacja (o 21,4 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 19,9 proc.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 16,6 proc.). Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji budownictwo (o 0,1 proc.)

7. Toruń

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 7.647 zł i było o 18,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano m.in. w sekcjach: przemysł (o 30,0 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 20,5 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 19,9 proc.), budownictwo (o 17,6 proc.).

8. Szczecin

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 7.497,11 zł i było o 13,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 27 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 20,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 19,9 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 18,9 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 12,6 proc.), przemysł (o 11,4 proc.), budownictwo (o 11,1 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 8,4 proc.), informacja i komunikacja (o 7 proc.).

9. Bydgoszcz

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 7.276 zł i było o 14,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano m.in. sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 15,7 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 15,6 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 13,6 proc.), przemysł (o 12,9 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 11,9 proc.).

10. Opole

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Opolu 7.159 zł i było wyższe o 12,2 proc. niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano m.in. w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 25,8 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 16,1 proc.) oraz przemysł (o 15,0 proc.). Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 5,5 proc.).

11. Rzeszów

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Rzeszowie 6.869 zł i było o 5,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 20,8 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 19,7 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 15,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 14,1 proc.), budownictwo (o 8,0 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 7,4 proc.), informacja i komunikacja (o 1,8 proc.). Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 6,3 proc.).

12. Łódź

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Łodzi 6.741,63 zł i było o 10,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 24,3 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 22,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 22,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 19,3 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 9,6 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,1 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 7,5 proc.), przemysł (o 3,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 2,6 proc.). Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji budownictwo (o 3,3 proc.).

13. Zielona Góra

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. (danych za marzec jeszcze nie ma) wyniosło w Zielonej Górze 6.637,61 zł i było o 20,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do lutego 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano m.in. w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 39,2 proc.), budownictwo (o 26,8 proc.), informacja i komunikacja (o 26,4 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 23,1 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 15,9 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 15,5 proc.), przemysł (o 13,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 12,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,9 proc.).

14. Lublin

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Lublinie 6.576,84 zł i było o 19,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 16,2 proc.), budownictwo (o 13,8 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 12,6 proc.), informacja i komunikacja (o 12,4 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 10,8 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 9,2 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 7,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 6,4 proc.).

15. Olsztyn

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Olsztynie 6.519,44 zł i było o 6,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 28,7 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 21,4 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 13,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 12,8 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,6 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,9 proc.), budownictwo (o 5,8 proc.), informacja i komunikacja (o 5,7 proc.), przemysł (o 0,9 proc.)

16. Kielce

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Kielcach 6.215,47 zł i było o 14,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 35,6 proc.), informacja i komunikacja (o 28,3 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 23,5 proc.), budownictwo (o 22,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 11,3 proc.), przemysł (o 11,2 proc.) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 6,4 proc.). Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,6 proc.) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 0,5 proc.).

17. Gorzów Wielkopolski

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło w Gorzowie Wielkopolskim 5.989 zł i było o 17,0 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do lutego 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 30,7 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 27,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 17,8 proc.), przemysł (o 13,7 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 13,0 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 11,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,3 proc.).

18. Białystok

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło w Białymstoku 5.892,71 zł i było o 13,0 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 32,3 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 20,6 proc.), informacja i komunikacja (o 15,5 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 15,0 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 14,4 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 12,7 proc.), przemysł (o 12,7 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 10,4 proc.), budownictwo (o 7,0 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,9 proc.)