Proponowane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń

Zgodnie z przepisami rząd do 15 czerwca powinien przedłożyć propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na kolejny rok Radzie Dialogu Społecznego (RDS) i ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników sfery budżetowej. Celem tego działania jest umożliwienie RDS i związkom wyrażenia opinii do propozycji wskaźników.

Zgodnie z opublikowanym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) porządkiem posiedzenia Rady Ministrów, rząd powinien zająć się projektem zawierającym propozycję wskaźników w poniedziałek 10 czerwca br.

Reklama

Prognozy gospodarcze

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wraz z tą propozycją rząd przedkłada również informację o prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto, prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych i prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw. Ponadto rząd przekazuje również prognozy na temat zatrudnienia w gospodarce narodowej, zmian w stopie bezrobocia, zatrudnienia w państwowej sferze budżetowej oraz dane o wynagrodzeniach z poprzedniego roku pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń - podano w opisie projektu.

Jak zauważono, konsekwencją tych działań będzie realizacja przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, która zakłada m.in. ustalenie w ustawie budżetowej kwot bazowych i średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Projekt określa wskaźniki, na podstawie których możliwe będzie zaplanowanie w ustawie budżetowej na rok 2025 niezbędnych środków na wzrost lub podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.(PAP)