"Aktywność gospodarcza odbija się w maju (...), pozostając na poziomie znacznie poniżej normy" - informuje Banque de France w comiesięcznym badaniu koniunktury.

Utratę aktywności szacuje się na -17 proc. pod koniec maja wobec -27 proc. w kwietniu i -32 proc. w marcu.

Francuska gospodarka skurczy się w tym roku o ok. 10 proc. pomimo stopniowego ożywiania aktywności począwszy od trzeciego kwartału - ocenia bank centralny. Zgodnie z jego szacunkami wzrost PKB Francji nie odzyska poziomu sprzed kryzysu przed połową 2022 r.

Produkt krajowy brutto powinien odbić się o 7 proc. w 2021 r., a następnie zwiększyć się jeszcze o 4 proc. w 2022 r., nawet jeśli stopa bezrobocia osiągnie w połowie 2021 r. prognozowany najwyższy poziom 11,5 proc. (PAP)