“Bułgaria będzie uczestniczyć sumą 20 mln euro w funduszu inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza, której jesteśmy członkiem razem z 11 państwami europejskimi" - napisał premier, który nie pojawił się w środę na pierwszym posiedzeniu jesiennej sesji parlamentu.

"Inicjatywa jest wyjątkowo ważną platformą dla współpracy regionalnej, skupiającej się na powiązaniach handlowo-gospodarczych i stworzeniu ściślejszych więzi na linii północ-południe w dziedzinie energetyki, transportu, komunikacji, informacyjnych technologii, biznesu” – podkreślił Borisow.

Według niego inwestowanie w Inicjatywę Trójmorza otwiera ogromne możliwości dla rozwoju kluczowych projektów.

Dodał również, że udział Bułgarii w Inicjatywie Trójmorza ma geostrategiczne znaczenie i jeszcze silniej potwierdza jej ważną rolę w regionie. Krajowa koordynacja programu będzie na bardzo wysokim poziomie - obiecał.

Ewgenia Manołowa (PAP)