Sędziowie z Karlsruhe orzekli, że EBC wykazał, że Program Zakupu w Sektorze Publicznym (Public Sector Purchase Programme - PSPP) o wartości 2,4 bln euro, uruchomiony w 2015 r. w celu walki z deflacją, był odpowiedni.

Wtorkowe orzeczenie zostało z zadowoleniem przyjęte przez ministerstwo finansów w Berlinie.

Jednym ze skarżących przeciwko PSPP był Peter Gauweiler, były członek współrządzącej chadeckiej partii CSU oraz jeden z kilku prominentnych i długoletnich niemieckich krytyków programów luzowania ilościowego EBC, polegających na drukowaniu pieniędzy. Argumentowali oni, że programy EBC narażają na szwank pieniądze niemieckich podatników i łamią zapisany w unijnych traktatach zakaz finansowania rządów przez bank centralny.

Współskarżącym z Gauweilerem był Bernd Lucke, założyciel prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Reklama

W maju ub.r. trybunał z siedzibą w Karlsruhe orzekł, że ustawodawcy nie sprawowali wystarczającej kontroli nad Bundesbankiem, który kupuje obligacje w imieniu EBC, i nakazał niemieckiemu bankowi centralnemu wycofanie się z programu, chyba że EBC udowodni, że program skupu był konieczny i właściwy.

Od czasu tego orzeczenia EBC dostarczył szereg dokumentów niemieckiemu rządowi i parlamentowi, które zaakceptowały jego argumenty.

"Wnioski są (...) bezzasadne, ponieważ rząd federalny i Bundestag szczegółowo odniosły się i oceniły decyzje EBC dotyczące polityki monetarnej (...), w tym ocenę proporcjonalności" - stwierdził trybunał we wtorkowym orzeczeniu.

Inny niemiecki krytyk EBC, profesor ds. finansów z Berlina Markus Kerber, wniósł osobną skargę na pandemiczny program skupu aktywów (Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP), twierdząc, że program o wartości 1,85 bln euro, uruchomiony w zeszłym roku w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, złamał zakaz finansowania rządów - podaje Reuters. Sprawa ta jest nadal w toku, a wydanie orzeczenia może potrwać dwa lata. EBC zapowiedział, że będzie kupował nowe obligacje w ramach PEPP najwcześniej do marca 2022 roku i ponownie inwestował dochody z zapadalnych papierów co najmniej do końca 2023 roku.