Pacjent skontaktował się z lekarzem z powodu gorączki, wysypki oraz ogólnego osłabienia; obecnie przebywa na domowej kwarantannie, a przebieg choroby jest stosunkowo łagodny - dodano.

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy - według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.

Przypadki zakażenia wirusem małpiej ospy zarejestrowano ostatnio m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Belgii oraz Szwecji.