Interkonektor IGB wszedł do użytku 1 października br. i jest częścią południowego korytarza gazowego. Łączy Bułgarię z Gazociągiem Transadriatyckim.

IGB ma przepustowość 3 mld metrów sześciennych rocznie z możliwością zwiększenia jej do 5 mld. Drogą tą Bułgaria, która w kwietniu br. przestała otrzymywać gaz z Rosji, dostaje obecnie surowiec z Azerbejdżanu. Dostawy te gwarantują jedną trzecią jej rocznych potrzeb.

IGB odgrywa kluczową rolę w dywersyfikacji dostaw gazu w regionie. Tą drogą mogą być realizowane również dostawy dla Ukrainy. Bułgarski system gazociągowy jest połączony z Gazociągiem Transbałkańskim, przechodzącym przez Rumunię, Mołdawię i Ukrainę.

Na razie IGB ma wolne moce przesyłowe. Po czwartkowym rozpoczęciu dostaw dla Mołdawii jego przepustowość jest wykorzystywana w 80 proc.

Reklama

Bułgarska dyrektorka IGB Teodora Georgijewa podkreśliła, że początek przesyłu gazu dla Mołdawii są realnym potwierdzeniem celowości inwestycji - przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie i dywersyfikacji źródeł dostaw - w regionie Europy Południowo-Wschodniej.

Ewgenia Manołowa (PAP)