Około 9,3 mln dol. zostanie przekazane Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), której eksperci są obecni na terenie czarnobylskiej elektrowni atomowej, okupowanej przez siły rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej oraz trzech innych działających elektrowni atomowych w Ukrainie.

„Eksperci MAEA przekazują społeczności międzynarodowej niezależną i wiarogodną ocenę stanu obiektów nuklearnych w Ukrainie. Dostęp do tego rodzaju niezależnej informacji ma dla nas podstawowe znaczenie” – powiedziała minister spraw zagranicznych Norwegii Annikien Huitfeldt.

Norwegia zwiększy też o 14 mln dol. środki na współpracę z Ukrainą w sferze bezpieczeństwa nuklearnego. Mają one być wykorzystane na zmniejszenie ryzyka incydentów związanych z promieniowaniem.

Obawy o bezpieczeństwo nuklearne w Ukrainie wzrosły po zajęciu przez siły rosyjskie w marcu 2022 r. Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która jest największa w Europie.

Reklama

Dodatkowe zagrożenie dla stabilnego działania elektrowni stanowiło wysadzenie zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce, gdyż woda ze Zbiornika Kachowskiego zasilała energią skraplacze turbin elektrowni.

Szef MAEA Rafaelo Grossi odwiedził elektrownię po wysadzeniu zapory i ocenił sytuację jako „poważną”, choć ustabilizowaną.