Problem z dostępem do żywności

Już obecnie wielu mieszkańców tych terenów ma problemy z dostępem do artykułów żywnościowych i wody pitnej, ponieważ z powodu suszy zawodzi transport wodny - podstawowy w tym regionie. Komunikaty władz informują o „historycznie najniższym” poziomie amazońskich rzek.

Władze stanu Amazonas już przed dwoma tygodniami ogłosiły „plan ratunkowy”,na którego realizację przeznaczyły 20 milionów dolarów, celem sfinansowania dystrybucji wody pitnej i artykułów żywnościowych wśród mieszkańców tych terenów.

Reklama

Stan alarmowy

We wtorek ogłoszono z powodu klęski suszy „stan alarmowy” w piętnastu powiatach Amazonii a w czterdziestu - „stan gotowości”.

Według komunikatu ogłaszanego przez kapitanat portu rzecznego głównego miasta Amazonii, Manaus, poziom rzeki Amazonka spadł w porównaniu z wrześniem ub. roku o 6 metrów do 16,7 metrów.

Zmiany klimatyczne sprawiają, że „ susze w rejonie Amazonii stają się z każdym rokiem coraz dłuższe i bardziej dotkliwe” – stwierdza komunikat. (PAP)