To jeden z wniosków badania opublikowanego w otwartym czasopiśmie PLOS ONE przez Javiera Garcia-Bernardo z Uniwersytetu w Utrechcie, Petra Janský'ego z Uniwersytetu Karola w Czechach i Thomasa Tørsløva z Danmarks Nationalbank w Danii.

Prawo unijne na razie niewiele zmieniło

Badanie pojawiło się w następstwie niedawnej legislacji Unii Europejskiej, która ma na celu ustalenie minimalnej efektywnej stawki podatkowej w krajach i redystrybucję zysków MNC w celu zwalczania unikania opodatkowania. Ten proceder powiązany często z transferem zysków za granicę przyczynia się do nierówności zarówno między krajami, jak i w ich obrębie, a zrozumienie efektywnych stawek podatkowych płaconych przez MNC w różnych krajach jest kluczowe dla minimalizacji tych nierówności.

Reklama

W badaniu naukowcy opracowali nowe ramy do obliczania efektywnych stawek podatkowych na poziomie krajowym dla MNC, korzystając z danych z rachunków zysków i strat MNC, które obejmują dochody w różnych krajach i podatki płacone w różnych jurysdykcjach. Zastosowali tę ramę do MNC w 47 krajach, w większości należących do Unii Europejskiej.

Ze skrajności w skrajność

Badanie wykazało, że kwota podatków naliczanych przez MNC znacznie różni się w zależności od kraju i ujawnia rozmiar różnic między efektywnymi stawkami podatkowymi a ustawowymi stawkami podatkowymi w wielu krajach. Na skrajnych końcach zakresu efektywnych stawek podatkowych znajdowały się Luksemburg, gdzie MNC płacą w podatkach 1-8 proc. dochodu brutto, i Norwegia, gdzie MNC płacą nawet od 46 do 67 proc., pomimo że oba kraje mają niemal identyczne ustawowe stawki podatkowe wynoszące odpowiednio 28 proc. i 29 proc.

ikona lupy />
Różnice między ustawowymi a rzeczywistymi stawkami podatkowymi / Media / PLOS ONE

Potrzebne są lepsze dane?

Autorzy konkludują, że ustawowe stawki nie dostarczają wielu informacji o faktycznym obciążeniu podatkowym, z jakim MNC muszą się zmierzyć w wielu krajach, i że potrzebne są lepsze dane do uzyskania bardziej wiarygodnych szacunków efektywnych stawek podatkowych i osiągnięcia bardziej świadomych decyzji politycznych.

Te odkrycia powinny być szczególnie interesujące w świetle ostatnich zmian w opodatkowaniu międzynarodowych korporacji na całym świecie, takich jak porozumienie z 2021 roku ponad 100 krajów na całym świecie na temat globalnej minimalnej stawki podatkowej wynoszącej 15 proc.