Listę kandydatów zgłoszonych przez państwa członkowskie OECD, organizacja z siedzibą w Paryżu, opublikowała na swojej stronie internetowej.

Wyboru nowego sekretarza generalnego na pięcioletnią kadencję, która rozpocznie się 1 czerwca przyszłego roku, dokona Rada OECD. Nowo wybrany kandydat zastąpi obecnego szefa OECD, Meksykanina Angela Gurrię, pełniącego funkcję od 2006 r.

Reklama

Na oficjalnej liście kandydatów oprócz Kurtyki znaleźli się: Mathias Cormann (Australia), Anna Diamantopulu (Grecja), Vladimir Dlouhy (Czechy), Philipp Hildebrand (Szwajcaria), Kersti Kaljulaid (Estonia), Ulrik Knudsen (Dania), Christopher Liddell (Stany Zjednoczone), Cecilia Malmstroem (Szwecja) i William Morneau (Kanada).

W nadchodzących tygodniach przewodniczący komisji selekcyjnej ambasador Christopher Sharrock, stały przedstawiciel Wielkiej Brytanii, zaprosi każdego z kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną z szefami delegacji krajów członkowskich.

Po rozmowach przewodniczący przeprowadzi poufne konsultacje krajami członkowskimi OECD, aby zawęzić krąg kandydatów i ostatecznie zidentyfikować tego, wokół którego będzie można zbudować konsensus.

W OECD obowiązuje zasada równości wszystkich członków, niezależnie od ich potencjału gospodarczego czy wkładu do budżetu organizacji. Podstawowym sposobem podejmowania decyzji jest konsensus.

OECD jest międzyrządową organizacją gospodarczą zrzeszającą 37 państw członkowskich, założoną w 1961 r. w celu stymulowania postępu gospodarczego i handlu światowego. Polska jest jej pełnoprawnym członkiem od 1996 r.