Wnioski z raportu są uderzające: zdecydowanie najszczęśliwszym miejscem do życia jest północna Europa (czyli kraje nordyckie). Dania utrzymała drugą pozycję w zestawieniu, a Islandia trzecią. W pierwszej piątce są jeszcze Szwajcaria i Holandia.

Jeżeli przyjmiemy szeroką perspektywę to okaże się, że najlepiej żyje się ludziom w Europie, dalej w obu Amerykach, Australii oraz Azji Płd.-Wsch. Zdecydowanie mniej szczęśliwi są mieszkańcy Bliskiego Wschodu i Azji Płd. Oraz Afryki (szczegółowe wartości indeksu znajdziemy na załączonej mapie).

W ciągu 10 lat publikowania rankingu poziom odczuwanego szczęścia wzrósł najbardziej w Serbii, Bułgarii oraz Rumunii, a obniżył się najmocniej w Libanie, Wenezueli i Afganistanie. Autorzy zidentyfikowali długoterminowy trend wzrostu średniego poziomu odczuwanego stresu, zmartwienia i smutku oraz niewielki spadek radości z życia w większości państw.

Reklama

Do konstruowania rankingu wykorzystywane są takie zmienne jak PKP per capita, oczekiwana długość życia, jakość polityki socjalnej państwa, wolność dokonywania wyborów czy poziom społecznie obserwowanej korupcji.