Zdecydowanie największą skalę zjawisko to ma w krajach Beneluksu. W Belgii władze skonfiskowały w 2019 roku aż 65,3 tony kokainy (dane pochodzą z Europejskiego Centrum ds. Monitorowania Rynku Narkotykowego i Uzależnień od Narkotyków). W Holandii przejęto 43,8 ton tego narkotyku. Nie oznacza to, że Belgowie i Holendrzy skonsumowali tak ogromne ilości, a raczej to, że kraje te służą jako główne centra. Statystyki pokazują jednak, że wspomniane kraje „wyróżniają się” w zakresie uzależnienia obywateli od narkotyków, m. in. zażywanych dożylnie, opioidów, kokainy oraz amfetaminy.

Chociaż kokaina jest drugim najbardziej rozpowszechnionym nielegalnym narkotykiem w Europie, to tylko niewielki odsetek badanych kiedykolwiek jej próbował.

ikona lupy />
Ilość kokainy skonfiskowana w poszczególnych krajach / statista.com
Reklama