Jak pokazuje badanie Ipsos przeprowadzone w 34 krajach i dotyczące bezpieczeństwa świata w 2024 r. w globalnej opinii publicznej panuje znacznie większa niepewność, niż przed rokiem.

Atak nowej pandemii

Za najbardziej prawdopodobne respondenci uważają wystąpienie kolejnej pandemii nieznanego wirusa. Na to, że w 2024 r. wystąpi, wskazało 48 proc. badanych.

Reklama

Największe obawy przed nową pandemią mają mieszkańcy w Malezji (68 proc.), Turcji (65 proc.), Indonezji (64 proc.) i Filipin (62 proc.).

Na drugim krańcu znalazły się Rumunia i Nowa Zelandia (oba po 39 proc.), Włochy (35 proc.), Holandia (33 proc.) oraz Japonia (32 proc.).

W Polsce pandemii obawia się 49 proc. badanych.

Wojna w Ukrainie

Oczekiwania dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie mocno osłabły, na co wskazuje spadek o 9 pkt proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogółem tylko 31 proc. respondentów spodziewa się takiego zdarzenia w 2024 r., podczas gdy 47 proc. jest przeciwnego zdania.

Pesymizm ten jest silnie widoczny w krajach europejskich, m.in. w Szwecji, gdzie odnotowano największy spadek o 25 punktów odpowiedzi pozytywnych. Kolejne kraje z największym wzrostem pesymizmu to Polska (spadek o 18 punktów) i Hiszpanii (spadek o 17 punktów). W Polsce w to, że wojna w Ukrainie zakończy się w tym roku, wierzy mniej niż co czwarty badany (24 proc.).

Najmniejsze oczekiwania co do zakończenia w 2024 r. konfliktu za naszą wschodnią granicą mają w Holandii i Szwecji (po 19 proc. wskazań), w Niemczech (18 proc.) i Francji (17 proc.). Jednak największymi pesymistami są Japończycy, wśród których tylko 13 proc. badanych uznała, że wojna w Ukrainie zakończy się w tym roku.

Natomiast wśród 34 badanych państw największymi optymistami okazali się Chińczycy. W Państwie Środka aż 58 proc. respondentów zgodziło się z tym, że wojna w Ukrainie zakończy się w 2024 r.

Obawy przed niekontrolowaną sztuczną inteligencją

W porównaniu z poprzednim badaniem obawy przed AI, które wyrwie się spod kontroli, wzrosły o 8 pkt proc.

Ze zdaniem, że "nieuczciwy program sztucznej inteligencji, którego nie można zamknąć, spowoduje znaczne spustoszenie w moim kraju", zgodziło się 35 proc. wszystkich badanych.

Największe obawy związane z zagrożeniem ze strony sztucznej inteligencji mieli mieszkańcy Malezji (58 proc.). Podobne zdanie ma więcej niż połowa respondentów jeszcze na Filipinach, w Indiach (w obu krajach 52 proc.) i Indonezji (51 proc.).

Najmniejsze obawy sztuczna inteligencja budzi w Argentynie i Japonii (oba po 23 proc.), w Polsce (22 proc.), i na Węgrzech (19 proc.).

Asteroida uderzy Ziemię?

W uderzenie asteroidy w Ziemię w 2024 wierzy 22 proc. wszystkich badanych.

W Indiach 46 proc. badanych wskazało, że to może się wydarzyć w 2024 r., natomiast w Japonii zaledwie 10 proc.

W Polsce to, że w tym roku prawdopodobne jest zderzenie asteroidy z Ziemią, wskazało 16 proc. badanych.