Projekt ten jest na etapie planów; na razie rząd Rosji zaakceptował pomysł zaproponowany przez ministerstwo sprawiedliwości - relacjonuje The Moscow Times.

Nowy typ zakładów karnych, nazwany przez media "hybrydowym", określony został przez resort sprawiedliwości jako "zakład typu połączonego" (UOT). Pierwsza taka placówka na 3 tysiące miejsc ma powstać w obwodzie kałuskim, regionie sąsiadującym z obwodem moskiewskim.

Władze planują utworzenie dwóch następnych UOT w odległych od stolicy regionach w azjatyckiej części Rosji: w Ułan-Ude i Czycie. Ponadto takie więzienie Rosja planuje utworzyć na okupowanych terytoriach Ukrainy.

Ministerstwo sprawiedliwości utrzymuje, że nowe zakłady pozwolą usunąć z miast stare areszty śledcze, których stan często jest bardzo zły.

Reklama

W aresztach śledczych przetrzymywani są oskarżeni podczas śledztwa przed procesem i w trakcie procesu. Po wyroku trafiają do kolonii karnej, gdzie odbywają karę, ale w trakcie przewożenia między różnymi koloniami karnymi też trafiają do aresztów śledczych. Czas spędzony w areszcie śledczym z reguły jest odliczany od wyroku w taki sposób, że za jeden dzień w areszcie odlicza się półtora dnia w kolonii karnej o zwykłym rygorze.

Powołując się na obrońców praw człowieka The Moscow Times zaznacza, że przeniesienie aresztów śledczych na peryferie miast utrudni krewnym odwiedzanie aresztowanych.