Jak przewiduje projekt nowelizacji, Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV), Federalna Służba Wywiadowcza (BND) i zajmująca się kontrwywiadem Wojskowa Służba Ochronna (MAD) mają zyskać możliwość nie tylko podsłuchiwania rozmów odbywanych za pośrednictwem komunikatorów, ale także odczytywania przesyłanych za ich pomocą wiadomości tekstowych.

Projekt autorstwa ministerstwa spraw wewnętrznych przewiduje również rozszerzoną wymianę informacji między MAD a organami ochrony porządku konstytucyjnego. Zmniejszone zostaną także utrudnienia w prowadzeniu obserwacji jednostek przez BfV.

"Rząd federalny wyciąga zatem wnioski z prawicowych ekstremistycznych ataków terrorystycznych w Halle i Hanau. Obydwa zostały przeprowadzone przez sprawców, którzy według dotychczasowej wiedzy nie należeli do żadnej grupy" - ocenia Zeit Online.

W każdym przypadku musi zostać wydana odpowiednia zgoda na prowadzenie obserwacji. Liczba członków komisji G10 w Bundestagu, która jest odpowiedzialna za wydawanie takich pozwoleń, zostanie w związku z tym zwiększona, aby lepiej kontrolować działania monitorujące. Ponadto komisja ma otrzymać doradcę technicznego.