Stany Zjednoczone militarnym liderem

Według raportu sztokholmskiego instytutu największe nakłady na obronność zanotowały w ubiegłym roku USA. Wydatki Stanów Zjednoczonych oszacowano na 778 mld USD, o 4,4 proc. więcej niż w 2019 roku. USA na cele związane z obronnością przeznaczyły 3,7 proc. swojego PKB, co stanowi 39 proc. wydatków na cele militarne na całym świecie – pokazuje wykres statista.com. Inwestycje militarne mocarstwa z Ameryki Północnej wzrastają trzeci rok z rzędu.

Żaden inny kraj nawet nie zbliżył się do tej kwoty. Drugie w zestawieniu Chiny mają udział w łącznych wydatkach militarnych na świecie na poziomie 13 proc.

USA wraz z Chinami, Indiami, Rosją oraz Wielką Brytanią odpowiadają za 62 proc. całkowitych globalnych wydatków na wojsko.

Reklama
ikona lupy />
Udział państw w globalnych wydatkach na obronność / statista.com

Udział wydatków na zbrojenia w krajowym PKB

Wydatki na obronność USA przewyższyły łączne wydatki Chin, Indii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej, Niemiec, Francji, Japonii, Korei Południowej, Włoch i Australii. Jeśli chodzi o wydatki jako udział we własnym PKB, ogromna produkcja Stanów Zjednoczonych w naturalny sposób obniża je nieco w zestawieniu. Największy ciężar zbrojeń (8,4 proc. PKB) ponosi Arabia Saudyjska, której udział w globalnych wydatkach jest na poziomie 2,9 proc.

ikona lupy />
Poziom wydatków na obronność / statista.com