Komitet Wojskowy jest najwyższą władzą wojskową Sojuszu. Tworzą go szefowie obrony (z reguły szefowie sztabów generalnych) państw członkowskich. Przewodniczący KW NATO jest najwyższym rangą oficerem w Sojuszu, doradcą wojskowym sekretarza generalnego i Rady Północnoatlantyckiej.

Jak poinformowało PAP SGWP, spotkanie marszałka lotnictwa Sir Stuarta Peacha i Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda T. Andrzejczaka odbyło się w czwartek w Centrum Operacji Lądowych-Dowództwie Komponentu Lądowego (COL-DKL) w Krakowie. Wśród tematów rozmowy znalazły się wspólne działania NATO związane ze strategią odstraszania i obrony. Podczas spotkania z przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO szef Sztabu Generalnego WP rozmawiał o sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy, procesie wycofania sił NATO z Afganistanu, podnoszeniu własnych zdolności i wzmacnianiu odporności na kryzysy wywołane poza granicami Sojuszu. Po zakończeniu rozmów bilateralnych marszałek Peach zwiedził salę tradycji oraz wpisał się do Księgi Pamiątkowej COL-DKL.

W drugim dniu wizyty przewodniczący KW NATO spotka się z podchorążymi czwartego i piątego roku Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, dla których wygłosi wykład na temat przywództwa oraz możliwości i kierunków rozwoju zawodowego oficerów.

Wspólnie z gen. Andrzejczakiem będzie odpowiadać na pytania słuchaczy AWL. Marszałek Peach zwiedzi też sale wykładowe i wyposażenie naukowe AWL oraz złoży wieniec przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki, którego imię nosi wrocławska uczelnia wojskowa.

Marszałek lotnictwa Sir Stuart Peach przewodniczy Komitetowi Wojskowemu NATO od czerwca 2018 roku. Zastąpił na tym stanowisku czeskiego generała Petra Pavla. Trzyletnia kadencja Stuarta Peacha kończy się w połowie bieżącego roku. Jego następcą został holenderski admirał Rob Bauer.

Komitet Wojskowy, który tworzą szefowie obrony państw członkowskich, jest najwyższym organem wojskowym Sojuszu, pełni funkcję doradczą w kwestiach wojskowych dla Rady Północnoatlantyckiej, najwyższej władzy politycznej NATO. Współpracuje z dowódcami strategicznymi Sojuszu przy opracowaniu planów i formułowaniu zaleceń wojskowych do dyskusji władzom politycznym. Przewodniczący KW NATO wytycza kierunki i określa tematykę prac kierowanego przez siebie Komitetu.

Formalne spotkania szefów obrony odbywają się trzy razy w roku, w tym dwa razy (wiosną i jesienią) w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli i raz w stolicy państwa członkowskiego. W 2018 roku, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jesienna sesja KW NATO odbyła się w Warszawie.