Na krótko przed wejściem rosyjskich wojsk na Ukrainę tylko 24 proc. Finów i 37 proc. Szwedów deklarowało poparcie dla starań ich krajów o członkostwo w NATO. Kolejne badania przeprowadzone w maju 2022 roku pokazały całkowicie odmienne wyniki: większość respondentów z obu krajów poparła ideę przyłączenia się do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ogromny wzrost akceptacji dla wstąpienia do NATO zaobserwowano przede wszystkim w Finlandii, gdzie obecnie 76 procent badanych deklaruje, że poparłoby takie członkostwo. Oznacza to, że Finowie postanowili zerwać z wieloletnią polityką finlandyzacji i całkowicie uniezależnić się od Rosji.

Finlandyzacja to sytuacja, gdy niepodległe państwo rezygnuje ze swobodnego prowadzenia swojej polityki zagranicznej w zamian za to, że ościenne mocarstwo nie będzie interweniowało w jego politykę wewnętrzną. Termin ten pokazuje jak duża jest dysproporcja sił i możliwości obu krajów. Pojęcie to powstało w czasach zimnej wojny.

Reklama

Ponieważ fińscy i szwedzcy decydenci zgodzili się na rozpoczęcie przygotowań akcesyjnych stosowne dokumenty zostaną wkrótce złożone w siedzibie NATO w Brukseli. I jeśli uda się przełamać protest Turcji, która na razie nie zgadza się na przyjęcie Finlandii i Szwecji do Sojuszu, to sam proces przystąpienia prawdopodobnie będzie trwał tylko kilka miesięcy.

Poniższa grafika powstała w oparciu o przeprowadzone w ostatnich miesiącach badania opinii publicznej.

Szwecja i Finlandia: poparcie akcesji do NATO / statista.com