Ustawa, choć kwestionowana pod względem zgodności z przepisami azylowymi w UE, przyjęta została kwalifikowaną większością głosów, umożliwiającą szybkie jej wdrożenie.

Ma to związek z obawami, że Rosja może podjąć działania odwetowe w związku z planowanym przystąpieniem Finlandii do NATO. Pozwoli też fińskiemu rządowi na podjęcie decyzji o budowie płotów lub innych zapór w pobliżu granic i kierowaniu wszystkich ubiegających się o azyl do jednego lub kilku przejść granicznych, np. na lotnisko.

Zgodnie z założeniami ustawy, władze zyskają uprawnienia do wykorzystania prywatnych terenów przygranicznych dla budowy mocniejszego ogrodzenia lub w sytuacji nadzwyczajnej do wprowadzenia zakazu czy ograniczeń w przemieszczeniu się. Obecnie na całym odcinku granicy można ją przekroczyć w dziesięciu miejscach. Część przejść jest tymczasowa. (PAP)