"W maju 2022 r. spośród państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane, Polska przyznała największą liczbę statusów ochrony tymczasowej Ukraińcom uciekającym w wyniku inwazji Rosji (96 085). Na kolejnych miejscach uplasowała się Rumunia (20 435) i Bułgaria (19 860)" - czytamy w komunikacie Eurostatu.

Podczas gdy zdecydowaną większość osób korzystających z ochrony czasowej stanowili Ukraińcy, w grupie tej znaleźli się też obywatele innych krajów, którzy otrzymali taki status w państwach członkowskich UE, m.in. 825 Nigeryjczyków w Portugalii lub 205 Rosjan w Polsce.

UE wprowadziła w marcu mechanizm tymczasowej ochrony dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Zapewnia on natychmiastową i zbiorową - tj. bez rozpatrywania indywidualnych wniosków - ochronę osobom przesiedlonym, które nie są w stanie wrócić do swojego kraju pochodzenia.

Tymczasowa ochrona nie jest równoznaczna z przyznaniem statusu uchodźcy. Osoby objęte tym mechanizmem uzyskują prawo pobytu na rok, dostęp do rynku pracy i zakwaterowania, pomoc medyczną, dostęp do edukacji dla dzieci.

Reklama

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)