„Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła postępowanie kontrolne dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego gen. broni Jarosława Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera” – to początek oficjalnego komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej, z którego można się dowiedzieć, że generał został odwołany ze stanowiska dowódcy Eurokorpusu.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ »