W swoich ostatnich badaniach Fundacja Resolution zauważyła nieproporcjonalny skok liczby osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę w grupie wysoko opłacanych pracowników w wieku powyżej 50 lat.

Dane te podkreślają zadanie, przed jakim stoi rząd premiera Rishiego Sunaka. Władze muszą zasypać niedobory na brytyjskim rynku pracy, aby rozkręcić gospodarkę. Ministrowie szukają sposobów na to, aby przekonać ludzi do powrotu na rynek pracy. Brytyjczycy pozostają jednym z nielicznych narodów, które odnotowały spadek siły roboczej od czasu wybuchu pandemii.

Starsi pracownicy są powodem gwałtownego wzrostu bierności zawodowej po pandemii / Bloomberg
Reklama

„Musimy wzmocnić wysiłki w celu zachęcania ludzi do pracy, ale nie osiągniemy tego, przekonując niedawną kohortę starszych pracowników do powrotów z emerytury - powiedziała Louise Murphy, ekonomistka z Resolution Foundation.

The Resolution Foundation spodziewa się, że bez podjęcia odpowiednich działań do 2030 r. bierność zawodowa osób dorosłych w wieku od 15 do 75 lat, które nie szukają pracy lub nie pracują, wzrośnie z 29,5 proc. do 30,8 proc. Byłby to najwyższy wskaźnik od ponad 20 lat.

Dwie trzecie starszych profesjonalistów, którzy opuścili rynek pracy, posiada własne mieszkanie, co utrudnia przekonanie ich do podjęcia pracy. Dla kontrastu, fundacja stwierdziła, że w nisko płatnych zawodach liczba osób przechodzących z zatrudnienia na emeryturę spada, ponieważ gwałtownie rosnąca inflacja powoduje najcięższe od pokoleń ograniczenie poziomu życia.

„Powroty starszych pracowników na rynek pracy są rzadkie i stają się rzadsze w miarę upływu czasu od odejścia” – czytamy w raporcie. Raport sugeruje też, że powrót na rynek pracy dużej grupy pracowników, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę w czasie pandemii Covid, będzie stosunkowo rzadki. Co najważniejsze, grupa ta jest niewrażliwa na zmiany polityki.

Wielka Brytania straciła 150 tys. pracowników z UE od pandemii Covid / Bloomberg

Brytyjczycy się starzeją

Problem niedoborów na rynku pracy pogłębi się, gdy liczba osób w wieku 65 lat i więcej wzrośnie o 2,5 miliona w latach 2020-2030 wraz ze starzeniem się społeczeństwa.

Ministrowie powinni skupić się na starszych pracownikach, matkach i osobach niepełnosprawnych, starając się zwiększyć wskaźniki ich uczestnictwa w rynku pracy, alarmuje Fundacja. Rząd Wielkiej Brytanii powinien rozważyć ograniczenie swobód emerytalnych i przegląd wsparcia dotyczącego opieki nad dziećmi, aby zapobiec dalszemu wzrostowi bierności zawodowej, powiedział.

Wzrost bezczynności gospodarczej jeszcze bardziej zacieśnił rynek pracy w Wielkiej Brytanii, cofając lata postępu i komplikując cel Banku Anglii jakim jest powstrzymanie presji płacowej i cenowej. W przeciwieństwie do wielu innych krajów europejskich, w których zatrudnienie wzrosło od czasu pandemii, zwiększona liczba osób przechodzących na wcześniejsze emerytury, długotrwałe choroby i studenci przyczynili się do kurczenia się siły roboczej.

2,7 miliona Brytyjczyków w wieku produkcyjnym jest zbyt chorych, by podjąć pracę / Bloomberg