„Nasz nowy schemat rozwoju to nie zamknięty obwód wewnętrzny, ale otwarty, podwójny obwód wewnętrzny i międzynarodowy, które wzajemnie się wspierają” – oświadczył przewodniczący ChRL w zdalnym wystąpieniu na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Lansowana przez Pekin strategia „podwójnego obiegu” zakłada, że w kolejnej fazie rozwoju Chiny będą opierały się głównie na wewnętrznym cyklu produkcji, dystrybucji i konsumpcji oraz rozwijały krajową technologię, ale pozostawią otwarte również kanały handlu zagranicznego.

Xi ocenił, że trend globalizacji jest nieodwracalny, i zaznaczył, że Chiny nie będą zmierzały do gospodarczego odłączenia od świata. „Będziemy wciąż obniżać cła i koszty instytucjonalne (…) poszerzać import wysokiej jakości towarów i usług z wszystkich krajów” – podkreślił.

Przywódca wyraził również nadzieję na podpisanie umów o wolnym handlu z kolejnymi krajami i zapowiedział dalszą promocję chińskiej logistycznej Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI).

Komentatorzy zwracają uwagę, że na fali narastających napięć handlowo-gospodarczych pomiędzy Chinami a USA Pekin stara się kreować własny wizerunek jako obrońcy wolnego handlu i multilateralizmu. Przemówienie Xi wpisuje się w te działania.