Ekonomiści spodziewają się, że w 2022 roku chińskie władze zwiększą wsparcie fiskalne i monetarne po stosunkowo ograniczonym podejściu w tym zakresie przez większość 2021 roku. Bank Ludowy Chin zasygnalizował w ubiegłym tygodniu łagodne nastawienie, a Rada Państwa, czyli chiński rząd, wezwała władze lokalne do przyspieszenia wydatków.

Teraz cała uwaga obserwatorów skupi się na dwóch kluczowych spotkaniach, które mają odbyć się grudniu. Chodzi o zebranie Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin oraz centralnej gospodarczej konferencji roboczej (Central Economic Work Conference), gdzie zostaną określone wytyczne na przyszły rok.

Reklama

Czego można się spodziewać w Państwie Środka w 2022 roku? Oto opinie ekonomistów.

Niższy wzrost PKB

Haibin Zhu, JPMorgan Chase & Co.

Pekin w coraz mniejszym stopniu skupia się na celu PKB. Harbin Zhu przewiduje, że chiński rząd wyznaczy sobie cel PKB na przyszły rok na poziomie 5,5 do 6 proc. – z pond 6 proc. w 2021 r. Niemniej nawet przy obniżonym celu realny wzrost prawdopodobnie będzie niższy i wyniesie ok. 4,7 proc. – ocenia analityk.

Władze najpewniej będą się trzymać swojego podejścia dostosowawczego, zapewniając pomoc tym obszarom, które tego potrzebują, a nie zalewając całą gospodarkę wsparciem. Dla rynku nieruchomości takie podejście oznacza pewną normalizację jeśli chodzi o kredyty hipoteczne oraz kredyty dla deweloperów, ale bez porzucenia ograniczeń polityki „czerwonych linii” – prognozuje Zhu.

Polityka fiskalna wciąż będzie hamować wzrost gospodarczy, choć w mniejszym stopniu niż dotychczas. Szacuje się, że wpływ ten wyniesie w 2022 roku 0,5 proc. PKB, w porównaniu do 3,6 proc. PKB w 2021 roku.

Prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych jest niskie w opinii Zhu.

Waga długoterminowych reform

Chang Shu, Bloomberg Economics

Bloomberg Economics ocenia, że chiński rząd wyznaczy cel wzrostu PKB na poziomie 5-6 proc., zaś realny wzrost w 2022 roku wyniesie 5,7 proc.

W 2021 roku polityka odgrywała drugorzędną rolę w ustalaniu trajektorii chińskiego wzrostu gospodarczego, ale sytuacja ta prawdopodobnie ulegnie zmianie w 2022 r. – ocenia Chang Shu w raporcie. Otóż jak uważa analityk, skala spowolnienia gospodarczego w dużej mierze będzie zależała od tego, jak ukształtuje się równowaga pomiędzy wsparciem dla wzrostu krótkoterminowego a postępem w zakresie długoterminowych reform w kraju.

Ludowy Bank Chin prawdopodobnie do końca 2022 roku obniży oprocentowanie jednorocznej średnioterminowej pożyczki o 20 punktów bazowych oraz wskaźnik rezerw obowiązkowych o 100-150 punktów bazowych.

Większa pomoc dla zaawansowanych przemysłów

Hu Yifan, UBS Global Wealth Management

Chiński wzrost PKB w 2022 roku najpewniej spowolni do poziomu 5,4 proc. i będzie się charakteryzował mniejszym udziałem eksportu i konsumpcji, ale poprawą obszarze inwestycji.

Chiński bank centralny może zmniejszyć wskaźnik rezerw obowiązkowych dla banków jeszcze przed nastaniem chińskiego Nowego Roku w lutym, ponieważ wysocy rangą chińscy urzędnicy, tacy jak premier kraju Li Keqiang podkreślali niedawno wyzwania stojące przed gospodarką – przewiduje Yifan.

Rząd Chin może zwiększyć wsparcie fiskalne dla zaawansowanych przemysłów, takich jak produkcja chipów oraz inteligentnej infrastruktury, jednocześnie pomagając małym firmom – ocenia analityczka z UBS.

Jeśli chodzi o nowy wariant koronawirusa Omikron, to może on pomóc chińskiemu eksportowi utrzymać siłę w 2022 roku.

Wsparcie fiskalne dla małych firm i zielonych projektów

Raymond Yeung, Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Gospodarka Państwa Środka może urosnąć w 2022 roku o 4,6 proc., zaś rząd może wyznaczyć cel na poziomie 4,5-5,5 proc. – ocenia Yeung. Konsumpcja gospodarstw domowych będzie podstawowym silnikiem i będzie odpowiadać za 45 proc. wzrostu, eksport pozostanie silny, zaś inwestycje słabsze.

Inwestycje w nieruchomości prawdopodobnie zmniejszą się pod presją ciągłej „jastrzębiej” polityki wobec tego sektora – przewiduje analityk.

Chiński bank centralny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie i skupi się na zarządzaniu ekspansją kredytową w wybranych obszarach, szczególnie w obszarze małych przedsiębiorstw.

Polityka fiskalna może się skupić na zmniejszaniu opodatkowania dla małych firm, gospodarstw domowych oraz zielonych projektów.

Ryzyko kryzysu na rynku nieruchomości

Yu Xiangrong, Citigroup

Największym zagrożeniem jest kryzys na rynku nieruchomości, odkąd w przyszłym roku analitycy nie spodziewają się wzrostu inwestycji w tym obszarze. To z kolei spowoduje zmniejszenie wzrostu PKB w 2022 roku do poziomu 4,7 proc. – uznają analitycy Citigroup.

Chony mogą się znaleźć blisko punktu krytycznego jeśli chodzi o podjęcie bardziej zdecydowanych działań mających wspierać wzrost. Zaplanowana na połowę grudnia centralna gospodarcza konferencja robocza będzie z uwagą obserwowana pod kątem oznak chęci udzielenia większego wsparcia.

Citigroup spodziewa się, że chiński bank centralny w 2022 roku będzie kontynuował wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dekarbonizacji i konsumpcji oraz zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych.

Polityka zera tolerancji wobec Covid-19 utrzyma się do końca 2022 roku

Louis Kuijs, Oxford Economics

W obliczu problemów z rynkiem nieruchomości oraz polityką zera tolerancji wobec Covid-19, hamującą konsumpcję, chiński wzrost PKB zmniejszy się w 2022 roku do poziomu 5,4 proc.

W odpowiedzi na zwiększenie się oddolnej presji na wzrost gospodarczy, oczekuje się, że chińskie władze złagodzą polityki makroekonomiczne pod koniec 2021 i na początku 2022 roku, z bardziej łagodnym podejściem do kredytu i wzrostem emisji obligacji władz lokalnych – ocenia Oxford Economics.

Choć chiński rząd wciąż w dużej mierze będzie się trzymał polityki „trzech czerwonych linii” w zakresie finansowania deweloperów, to może nieznacznie poluzować obostrzenia, z łagodniejszą polityką kredytową i wzrostem budowy liczby mieszkań na wynajem.

Podejście zera tolerancji wobec Covid-19 prawdopodobnie utrzyma się do końca 2022 roku, co może się przełożyć na wzrost realnej konsumpcji gospodarstw domowych średnio o 6 proc. w 2022 r.