Narodowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (NDRC) zadecydowała, że poziom stopy referencyjnej węgla energetycznego dla kontraktów długoterminowych wyniesie 700 juanów (110 dolarów) za tonę. Dyrektywa ta ograniczy miesięczną korektę cen surowca do kwoty +/- 150 juanów.

Według chińskiej agencji medialnej Caixin taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od wprowadzenia kontraktów na węgiel terminowych w 2017 roku. Chociaż proponowana stawka jest znacznie poniżej rekordowych cen ustanowionych wczesną jesienią, to i tak jest ona wyższa niż utrzymujący się na rynku pułap 600 juanów.

Reklama

NDRC poinformowała, że duże kopalnie będą musiały sprzedawać swoją produkcję na podstawie umów długoterminowych. Wszystkie elektrownie mogą kupować węgiel od krajowych producentów wyłącznie na podstawie tego rodzaju kontraktów, podało Caixin. Największe chińskie firmy węglowe i energetyczne podpisują tego typu umowy w trakcie Krajowych Targów Węgla w Rizhao w Shandong.

W piątek po ogłoszeniu przez NDRC informacji o podwyżce stopy referencyjnej kontrakty terminowe na węgiel energetyczny na Zhengzhou Commodity Exchange wzrosły aż o 6,6 proc. Mimo to cena surowca jest o ponad połowę niższa w stosunku do rekordu z października, kiedy to obawy o niedobory spowodowały powszechne ograniczenia mocy. Kryzys energetyczny udało się pokonać dopiero po tym, jak w ostatnich tygodniach przemysł wydobywczy pod naciskiem rządu podniósł produkcję węgla do bezprecedensowego poziomu.

Wyższe ceny węgla prawdopodobnie będą oznaczać wyższe koszty energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych. W październiku rząd dał przedsiębiorstwom użyteczności publicznej możliwość podniesienia lub obniżenia stawek w zakresie +/- 20 proc. cen referencyjnych.