Chinynajważniejszym partnerem handlowym Brazylii. Według danych zebranych przez Santander, Państwo Środka odpowiadało za 31,3 proc. brazylijskiego eksportu w 2021 roku. Na kolejnych miejscach uplasowały się Stany Zjednoczone (11,2 proc.), Argentyna (4,2 proc.) i Holandia (3,3 proc.).

Chiny były także głównym zagranicznym dostawcą towarów dla Brazylii (22,8 proc.), następne w kolejności były Stany Zjednoczone (17,7 proc.), Argentyna (5,3 proc.) i Niemcy (5,1 proc.)

Reklama

Tajemnica nadwyżki handlowej

Jak widać z wykresu, przez ostatnie 7 lat wartość brazylijskiego eksportu rosłą szybciej niż import towarów z Chin. Jest to niezwykle rzadkie zjawisko gospodarcze. Chiny oraz Indie nazywane są często "fabrykami dla świata" dlatego, że oba te kraje mają najwyższy poziom produkcji w grupie BRICS.

Natomiast Brazylia i Rosja są ogólnie uważane za eksporterów surowców. Jednym z możliwych powodów nadwyżki handlowej Brazylii może być różnorodność eksportu do Chin. Południowoamerykański kraj wysyła do azjatyckiego odbiorcy produkty rolne (paszę dla zwierząt) i rozmaite kopaliny (rudy żelaza, ropa).

Żywności i surowce energetyczne

Według Planalto, w 2022 r. głównym towarem eksportowym Brazylii do Chin była soja (36 proc. całkowitego eksportu) , a następnie ruda żelaza (20 proc.) i ropa naftowa (18 proc.).

Profil eksportu zmienił się nieznacznie w styczniu i lutym 2023 r., gdy przeważyła naftowa (23 proc.), następnie soja (22 proc.) i rudy żelaza (21 proc.). Tymczasem UKE podaje, że głównymi produktami eksportowanymi przez Chiny do Brazylii od 2021 r. były urządzenia półprzewodnikowe, części maszyn biurowych i telefony.