Od 28 kwietnia tego roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego, która doprecyzuje istniejące już przepisy i dostosuje je do regulacji unijnych. W określonych sytuacjach właściciel będzie musiał sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej należącej do niego nieruchomości.

Po co nam świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, potocznie zwanym świadectwem energetycznym obowiązuje w Polsce od kilku lat. Jest to dokument sporządzany w oparciu o ocenę energetyczną budynku. W tym celu oblicza się zapotrzebowanie domu lub mieszkania na energię niezbędną do ogrzewania oraz wentylacji, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia i klimatyzacji. Pozwala to oszacować przybliżone koszty użytkowania każdej nieruchomości.

Reklama

Dla kogo świadectwo energetyczne?

Do tej pory świadectwa energetyczne musiały posiadać budynki wybudowane po 2009 roku. Najnowsza nowela ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nakłada obowiązek przygotowania świadectwa energetycznego dla wszystkich użytkowanych budynków, czyli również tych wybudowanych przed 2009 rokiem.

Nowe przepisy nakładają obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego na:

- właścicieli lub zarządców budynków wybudowany przed 2009 rokiem, jeśli podległe im nieruchomości przejdą modernizację,

- inwestorów indywidualnych oraz deweloperów - kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie; nie dotyczy to jedynie budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw., wybudowanych dla zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych,

- właścicieli lub zarządców domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem,

- każdego, kto będzie chciał sprzedać, zbyć spółdzielcze prawo do lokalu lub wynająć mieszkanie.

Gdzie szukać dokumentów do wystawienia świadectwa energetycznego?

Przepisy ustawy nakładają obowiązek bezpłatnego udostępnienia istniejącej kopii świadectwa charakterystyki energetycznej lub dokumentacji technicznej budynku, która może posłużyć do przygotowania dokumentu dla konkretnego lokalu. Właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do przekazania tych dokumentów w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Kiedy świadectwo energetyczne jest potrzebne?

Powyższy zapis jest to o tyle istotny, że nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek poinformowania o świadectwie w ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie domu lub mieszkania, jeśli dla budynku lub jego części taki dokument już istnieje. Od dnia wejścia ustawy w życie za brak takiej informacji grozi kara grzywny. Fakt przekazania przez sprzedającego lub wynajmującego nieruchomość świadectwa energetycznego będzie musiał zostać odnotowany w akcie notarialnym. Ponadto nabywca lub najemca nieruchomości nie będzie mógł się zrzec prawa do otrzymania takiego dokumentu.

Kto może wydać świadectwo energetyczne?

Świadectwa charakterystyki energetycznej przygotowują uprawnione do tego osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne: architekci, architekci krajobrazu, inżynierowie i magistrzy pożarnictwa oraz osoby, które ukończyły studia podyplomowe uwzględniające w programie zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Według MRiT w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków pisanych jest ponad 21 tys. osób uprawnionych do sporządzania takich świadectw.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Przygotowanie świadectwa energetycznego nieruchomości każdorazowo będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami dla jej właścicieli. Koszt takiego wystawienia takiego świadectwa będzie zależał przede wszystkim od:

- lokalizacji;

- dostępności dokumentacji technicznej;

- kubatury budynku oraz jego przeznaczenia; dom jednorodzinny różni się od domu wielorodzinnego, tak jak budynek produkcyjny i budynek biurowy

- tego jak bardzo skomplikowana jest bryła budynku;

- konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych;

- zastosowanych instalacji.

Koszt sporządzenia takiego świadectwa waha się w kwocie od 300 do 1000 złotych. W Szczecinie za charakterystykę energetyczną mieszkania 600 zł, a za dom jednorodzinny i lokal usługowy do 200 m2 800 zł. Natomiast w Rzeszowie za świadectwo energetyczne lokalu mieszkalnego zapłacimy minimum 450 zł, za dom jednorodzinny od 1000 zł, a za budynek wielorodzinny od 2000 zł wzwyż.

Jak widać nie są to małe kwoty i raczej można się spodziewać, że zwłaszcza przy wynajmie mieszkań koszt takiej usługi właściciele dopiszą sobie do czynszu. Tym bardziej, że świadectwo energetyczne będzie trzeba odnawiać co 10 lat lub po każdym remoncie, który będzie miał wpływ na poziom zużycia energii.

Jakie kary dla właścicieli i audytorów?

Konsekwencją braku takiego świadectwa ma być grzywna w wysokości nawet 5 tys. zł. W przypadku podpisania umowy wynajmu lub sprzedaży nieruchomości za niedołączenie świadectwa energetycznego jej właścicielowi grozi grzywna, której górna granica nie została w ustawie podana. Przepisy uwzględniają również odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń przez audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości.