Dane z kwietnia wskazują na wzrost bezrobocia wśród młodzieży o 0,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Oznacza to, że gospodarka nadal boryka się z problemem przyjmowania nowych pracowników pomimo zniesienia surowych przepisów covidowych – podkreśla agencja Bloomberg. Dotychczas najwyższy poziom bezrobocia wśród młodzieży (19,39 proc.) odnotowano w lipcu 2022.

Pekin oczekuje, że w 2023 roku liczba absolwentów szkół wyższych osiągnie 11,58 mln, co oznacza wzrost o 820 tys. w stosunku do ubiegłego roku. W marcu chiński premier Li Keqiang zapowiedział stworzenie 12 milionów nowych miejsc pracy. Rosnąca stopa bezrobocia wśród młodzieży w Chinach staje się poważnym wyzwaniem ekonomicznym dla kraju. Cytowany przez agencję Reutera wiceminister Zasobów Ludzkich Yu Jiadong przyznał pod koniec kwietnia, że presja związana ze znalezieniem pracy wśród młodych ludzi, takich jak absolwenci szkół wyższych, "nadal jest wysoka".

Dane Narodowego Biura Statystycznego wykazały spadek bezrobocia o 0,1 pkt. proc. w grupie w wieku produkcyjnym (25-59 lat) do poziomu 4,2 proc.

Ogólna stopa bezrobocia w kwietniu nieznacznie spadła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 5,2 proc., osiągając najniższy wynik od 2022 r.

Reklama