Reuters przywołał również drugi wniosek S&P. Analitycy stwierdzili, że wprowadzone przez sankcje ograniczenia "uniemożliwiają bądź znacząco uniemożliwiają dostęp rosyjskiego systemu bankowego do światowego systemu finansowego, rynków i infrastruktury".

S&P czyli Standard & Poor’s to agencja ratingowa. Spółka jest zależna od McGraw-Hill. Agencja publikuje analizy i raporty dotyczące spółek akcyjnych, emitowanych przez nie obligacji, a także przeprowadza ratingi różnych podmiotów gospodarczych. S&P przyznaje oceny ratingowe w skali od "AAA" do "D", które służą do przekazywania opinii na temat poziomu ryzyka kredytowego.

Czwartek jest ósmym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W związku z rosyjską napaścią zbrojną wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję i Białoruś sankcje gospodarcze i polityczne.

autorka: Ewa Nehring

Reklama