Szefowie rządów Ukrainy i Gruzji - Denys Szmyhal, Irakli Garibaszwili - oraz p.o. premiera Mołdawii Aureliu Ciocoi we wspólnym liście do szefowej KE skierowali prośbę o opracowanie mechanizmu przekazania szczepionki dla krajów inicjatywy Partnerstwa Wschodniego według takiej samej zasady, jaką niedawno zastosowano wobec krajów Bałkanów Zachodnich.

W kwietniu KE ogłosiła zawarcie umów na dostawę 651 tys. dawek BioNTech/Pfizer dla krajów tego regionu.

Jak podkreślono w liście szefów rządów trzech państw, wdrożenie takiego mechanizmu pomogłoby uniknąć problemu niedoboru szczepionek i umożliwiłoby zagwarantowanie ich wymaganej liczby.

W styczniu Komisja Europejska zaproponowała utworzenie unijnego mechanizmu przekazywania szczepionek. Jak zapowiedziano, szczególna uwaga zwrócona będzie ku Bałkanom Zachodnim, sąsiedztwu UE i Afryce. Z mechanizmu mają skorzystać przede wszystkim pracownicy służby zdrowia i grupy szczególnie wrażliwe.

Reklama