Pomimo wysiłków finansowych ze strony USA i ich europejskich sojuszników "jasne jest, że ogłoszone do tej pory dwustronne i wielostronne wsparcie nie będzie wystarczające, aby zaspokoić potrzeby Ukrainy, nawet w krótkim okresie" - powiedziała Yellen podczas Brussels Economic Forum (BEF), dorocznego szczytu gospodarczego organizowanego przez Komisję Europejską.

Wezwała kraje partnerskie do wspólnego zwiększania wsparcia finansowego dla Ukrainy.

Zaapelowała również, by nie zapominać o konieczności przyjęcia ostrożnego i jednolitego stanowiska wobec Chin.

Według amerykańskiej minister finansów UE i USA mają "wspólny interes w zachęcaniu Chin do powstrzymania się od praktyk gospodarczych, które są niekorzystne dla wszystkich". Praktyki te obejmują zarówno wpływanie na handel i inwestycje, jak i politykę rozwojową i klimatyczną, a także są związane z obsługą nadmiernego zadłużenia niektórych państw - podkreśliła.

Reklama

"Chiny z większym prawdopodobieństwem zareagują pozytywnie, jeśli nie będą w stanie rozgrywać nas przeciwko sobie nawzajem" - dodała Yellen.