„Za sprawą działań wroga niestety wzrasta liczba zabitych i rannych: zginęło dotąd 21 osób, w tym pięć z powodu celowego postrzelenia przez Rosjan, a 28 odniosło obrażenia, z czego 16 to nasi ratownicy” – oznajmił Kłymenko. Liczba zaginionych wynosi 109 - podał resort ds. reintegracji okupowanych terytoriów na Telegramie.

Wcześniej informowano o 16 ofiarach śmiertelnych i 31 osobach zaginionych.

Brak ognisk chorób zakaźnych

Minister zapewnił, że sytuacja epidemiologiczna jest stabilna i znajduje się pod kontrolą, nie stwierdzono ognisk chorób zakaźnych. Przypomniał przy tym o zakazie spożywania ryb w rejonach dotkniętych skutkami wysadzenia zapory.

Reklama

Woda pod specjalnym nadzorem

”Działają specjalne patrole.(…) Systematycznie pobieramy próbki wody, zarówno technicznej, jak i pitnej. Jest to niezbędne, aby stwierdzić, czy można ją bezpiecznie dawać ludziom. Na razie przywozimy lokalnym mieszkańcom wodę pitną i techniczną” – oznajmił.

6 czerwca władze Ukrainy poinformowały o wysadzeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce. Zapora tworzyła rozciągający się na 240 km Zbiornik Kachowski. Zlokalizowana na tamie hydroelektrownia została całkowicie zniszczona. Woda zalała dziesiątki miejscowości, wywołując katastrofę humanitarną i ekologiczną.

https://t.me/Klymenko_MVS/44