Przewodnicząca łotewskiego parlamentu Daigi Mierina poinformowała, że jej kraj będzie przeznaczał 0,25 proc. PKB na pomoc Ukrainie. Również szefowie parlamentów Litwy i Estonii zapewnili o nieustającym wsparciu dla walczącej Ukrainy.

"Jesteśmy gotowi posuwać się dalej, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy"

Mierina powiedziała, że szefowie parlamentów uzgodnili, że będą spotykać się w tym formacie co najmniej dwa razy w roku, by rozmawiać m.in. o sytuacji na Ukrainie. Podkreśliła, że kraje regionu są zjednoczone i zapewniła o nieustającym wsparcie dla Ukrainy. "Będziemy ją wspierać tak długo, jak będzie to potrzebne i konieczne" - powiedziała łotewska polityk.

Reklama

"Jesteśmy gotowi posuwać się dalej, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, łącznie z pomocą wojskową, wzmacnianie naszej produkcji obronnej i naszych zdolności obronnych własnych (...). Przeznaczamy pewien odsetek PKB na pomoc Ukrainie, Łotwa już podjęła decyzję w tym zakresie i podpisała umowę z Ukrainą, która przewiduje, że 0,25 proc. naszego PKB będziemy kierować na pomoc Ukrainie" - poinformowała Mierina.

Środek politycznej ciężkości przeniósł się do Europy środkowo-wschodniej

Przewodnicząca Seimasu Republiki Litewskiej zwróciła uwagę, że środek politycznej ciężkości przeniósł się do Europy środkowo-wschodniej. A to - jak podkreśliła - daje szansę, ale przede wszystkim tworzy obowiązek. "Podczas naszego spotkania mieliśmy szansę na ponowne potwierdzenie zaangażowania na rzecz wsparcia Ukrainy, łączy nas podziw dla Ukraińców walczących o swoją wolność, o demokrację" - powiedziała Czmilyte-Nielsen. Dodał, że szefowie parlamentów potwierdzili też wspólne działania na rzecz jak najszybszej akcesji Ukrainy do UE i NATO.

Przewodniczący Riigikogu Republiki Estońskiej podkreślił, że współpraca państw regionów jest kluczowa w walce z rosyjską agresją. Dodał, że we wspólnej deklaracji szefowie parlamentów stwierdzają jak ważne jest, by mieć wieloletnie umowy z Ukrainą dotyczące obronności. "Bardzo ważna jest umowa o wsparciu Ukrainy na poziomie 0,25 proc. PKB. Wiem, że Łotwa wybrała tę drogę podobnie jak Estonia, staramy się, aby tego rodzaju wkład był realizowany, by w sposób realny wspomagać Ukrainę w obronie przeciw Rosji" - powiedział Lauri Hussara.

autorzy: Karol Kostrzewa, Sylwia Wieczeryńska