Kułeba o konieczności rozmów z Rosją

"Doskonale rozumiemy również, że nadejdzie moment, w którym konieczne będzie podjęcie rozmów z Rosją. Ale nasze stanowisko jest bardzo jasne: nie pozwolimy Rosji mówić językiem ultimatum, tak jak mówi teraz" - powiedział Kułeba dziennikarzom w Buergenstock w Szwajcarii.

Kuleba zauważył również, że ostatnie ultimatum Putina "nie wzbudziło żadnego apetytu na szczycie, ponieważ wszyscy rozumieją, że zrobiono to w jednym prostym celu - aby stworzyć falę PR w przeddzień szczytu".

Reklama

Finalizacja tekstu rezolucji na szczycie

"Na chwilę obecną tekst został sfinalizowany. Pod koniec szczytu prezydenci ogłoszą przyjęcie rezolucji, deklaracji. Będzie ona otwarta do przystąpienia przez inne kraje i po zakończeniu szczytu... Tekst jest zrównoważony, wszystkie nasze pryncypialne stanowiska, na które nalegała Ukraina, zostały wzięte pod uwagę" - podkreślił Kułeba.

Według niego istnieją informacje, że kilka krajów analizuje wspólny komunikat i "są one gotowe do przyłączenia się do niego, chociaż nie są teraz na szczycie".

Porozumienie uczestników szczytu w sprawie Ukrainy

Według agencji Reuters, wstępny tekst komunikatu ze szczytu w sprawie Ukrainy zawiera porozumienie uczestników szczytu w trzech kwestiach.

Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa w wykorzystaniu energii jądrowej - w tym w elektrowni jądrowej w Zaporożu, która musi działać zgodnie z wymogami MAEA i pod jej nadzorem.

Należy również zagwarantować bezpieczeństwo żeglugi handlowej na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Ataki na statki handlowe i cywilne porty handlowe są niedopuszczalne, a bezpieczeństwo żywności nie może być wykorzystywane do celów wojskowych.

Po trzecie, wszyscy jeńcy wojenni muszą zostać uwolnieni w drodze wymiany "wszyscy za wszystkich", a wszystkie deportowane ukraińskie dzieci i dorośli cywile muszą wrócić do domu.

Karta Narodów Zjednoczonych jako podstawa pokoju na Ukrainie

Ponadto uczestnicy szczytu uważają, że "osiągnięcie pokoju wymaga udziału i dialogu między wszystkimi stronami"; w związku z tym postanowiono "podjąć konkretne kroki w wyżej wymienionych obszarach w przyszłości z dalszym udziałem przedstawicieli wszystkich stron".

"Karta Narodów Zjednoczonych, w tym zasady poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich państw, może i będzie służyć jako podstawa do osiągnięcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie" - czytamy w projekcie komunikatu ze szczytu.

Autor: Iryna Hirnyk (PAP)