Negocjatorzy Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli we wtorek porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy - poinformował na Twitterze rzecznik niemieckiej prezydencji w UE Sebastian Fischer.

Rzecznik przekazał, że porozumienie w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy zakłada wzmocnienie programów UE z poszanowaniem konkluzji Rady Europejskiej.

W imieniu Rady negocjacje prowadziła prezydencja niemiecka w UE, a w imieniu PE - zespół negocjacyjny europosłów.

Reklama

Dlatego, jak zaznaczył Fischer, porozumienie będzie wymagało ostatecznego zatwierdzenia przez Radę i Parlament Europejski.

Porozumienie w sprawie budżetu UE zostanie przekazane krajom UE do zatwierdzenia

Porozumienie w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy zostanie w następnym kroku przedłożone państwom członkowskim do zatwierdzenia wraz z innymi elementami pakietu, w tym z mechanizmem warunkowości budżetu Unii Europejskiej - podały służby prasowe Rady.

"Negocjacje z Parlamentem zajęły trochę czasu, ale w końcu się udało - osiągnęliśmy polityczne porozumienie co do ostatnich szczegółów kolejnego długoterminowego budżetu UE. To dobrze wyważone porozumienie, które dotyczy kwestii poruszonych przez Parlament, przy poszanowaniu konkluzji otrzymanych od Rady Europejskiej w lipcu" - powiedział cytowany w komunikacie Rady Michael Clauss, Stały Przedstawiciel Niemiec przy UE.

"Jesteśmy teraz w stanie podjąć kolejne kluczowe kroki w tym procesie - przedłożyć różne części pakietu państwom członkowskim i Parlamentowi do zatwierdzenia" - dodał.

Jak zauważył, Europa została poważnie dotknięta drugą falą pandemii koronawirusa. "Pilnie potrzebujemy uruchomionego funduszu naprawczego, aby złagodzić tragiczne konsekwencje gospodarcze pandemii. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją pilność sytuacji i pomogą teraz utorować drogę do szybkiego wykonania budżetu UE i pakietu naprawczego - nikt nie potrzebuje nowych przeszkód i dalszych opóźnień" - zaznaczył.

Porozumienie w sprawie budżetu UE zakłada 15 mld euro więcej na naukę, zdrowie i edukację

Porozumienie w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy zakłada o 15 mld euro więcej na naukę, zdrowie i edukację poprzez wzmocnienie programów Horizon Europe, EU4Health i Erasmus + - wynika z komunikatu Rady.

Z tej kwoty 12,5 mld euro to dodatkowe środki, a 2,5 mld euro to relokacja, "przy poszanowaniu określonych pułapów wydatków w konkluzjach Rady Europejskiej z 17-21 lipca".

Negocjatorzy PE i Rady osiągnęli porozumienie ws. pakietu dla rolnictwa

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli tymczasowe porozumienie w sprawie pakietu naprawczego UE dla rolników, producentów żywności i obszarów wiejskich, wartego 8,07 mld euro. Wszystkie środki na odbudowę zostaną im przekazane w latach 2021-2022, a nie - jak wcześniej planowano - między 2022 a 2024 rokiem, poinformował Parlament.

Porozumienie wymaga formalnego zatwierdzenia zarówno przez Parlament, jak i przez Radę.

"Negocjatorzy uzgodnili, że wszystkie fundusze zostaną udostępnione społecznościom wiejskim z unijnego instrumentu naprawczego w roku 2021 i 2022 roku. Komisja zaproponowała przekazanie środków między 2022 a 2024 r. Około 30 proc. pomocy z 8,07 mld euro zostanie udostępnione w 2021 r., a pozostałe 70 proc. - w 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Uzgodniono również, że co najmniej 37 proc. środków trafi wsparcie rolnictwa ekologicznego, działań związanych ze środowiskiem i klimatem oraz dobrostanu zwierząt. Co najmniej 55 proc. natomiast - na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i inwestycje w gospodarstwach rolnych, które mają przyczynić się do stabilnego, trwałego i cyfrowego ożywienia.

Udział środków na odbudowę, które kraje UE przeznaczą na działania z korzyścią dla środowiska, nie powinien być niższy niż odsetek puli środków na rozwój obszarów wiejskich UE, które obecnie są wydatkowane ten cel, podano także.

UE sfinansuje do 100 proc. kwalifikowanych działań z dodatkowych środków przekazanych przez Next Generation EU. Kraje UE nie będą musiały wpłacać żadnych dodatkowych pieniędzy ze swoich budżetów krajowych.

Negocjatorzy zgodzili się, że inwestycje dokonywane przez rolników i przetwórców żywności, które przyczyniają się do trwałego i cyfrowego ożywienia gospodarczego, mogły uzyskać wsparcie do poziomu 75 proc. poniesionych kosztów. Zwiększono także pułap pomocy na rozpoczęcie działalności z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla młodych rolników z 70 tys. do 100 tys. euro.

Tekst dotyczący tego instrumentu zostanie włączony do rozporządzenia przejściowego Wspólnej Polityki Rolnej. Uzgodnione przepisy przejściowe WPR będą następnie musiały zostać zatwierdzone przez Parlament i Radę, zanim będą mogły wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Olbrycht z PO: Udało nam się częściowo ograniczyć cięcia w budżecie UE

Parlamentowi Europejskiemu w zakończonych we wtorek rozmowach dotyczących wieloletnich ram finansowych udało się częściowo ograniczyć proponowane przez przedstawicieli rządów cięcia unijnych środków - podkreślił europoseł PO Jan Olbrycht.

Trwające od kilku tygodni rozmowy reprezentującej państwa członkowskie niemieckiej prezydencji, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zakończyły się porozumieniem we wtorek po południu. Eurodeputowani domagali się zwiększenia wydatków tak, by umożliwić finansowanie kluczowych programów UE.

"Cieszę się, że do porozumienia doszło, ponieważ żeby działać w tych trudnych czasach Unia potrzebuje długofalowego budżetu" - podkreślił Olbrycht, który był jednym z przedstawicieli PE przy stole negocjacyjnym.

Jak zaznaczył, dzięki porozumieniu utrzymane zostanie finansowanie głównych programów UE, pozwalających na wsparcie młodzieży, badań naukowych, zarządzania granicami, zdrowia, promowania wartości europejskich czy kultury.

Polityk zwrócił uwagę, że kompromis zobowiązuje także Radę UE do przygotowania prawnie wiążącego planu włączenia do budżetu nowych dochodów własnych.

"Do 2026 r. UE powinna mieć koszyk nowych dochodów, które powinny wystarczyć na pokrycie kosztów Funduszu Odbudowy i tym samym uniknąć cięć w unijnych funduszach i programach. Oznacza to, że państwa członkowskie nie będą musiały jednocześnie finansować budżetu UE, pokrywać kosztów obsługi i stóp procentowych nowego Funduszu Odbudowy" - podkreślił Olbrycht.

Wieloletni budżet musi jeszcze zostać formalnie zaakceptowany przez Parlament Europejski i ostatecznie zatwierdzony w jednomyślnym glosowaniu w Radzie przez ministrów krajów członkowskich. Na razie nie jest przesądzone, czy się to uda bo Węgry i Polska dopuszczają odrzucenie pakietu ze względu na rozwiązania, wiążące dostęp do środków unijnych z praworządnością.

"Mam nadzieję, że rząd Mateusza Morawieckiego nie zdecyduje się na zawetowanie środków dla Europejczyków, i dla Polaków, tylko po to, żeby wyrazić sprzeciw wobec mechanizmu, który zapewne i tak wejdzie w życie" - oświadczył Olbrycht.

Rzońca z PiS: porozumienie w sprawie budżetu UE wstępne, będzie wymagało jednomyślności

Zawarte we wtorek porozumienie w sprawie budżetu i funduszu odbudowy jest wstępne, będzie wymagało jeszcze uzyskania jednomyślności unijnej „27” – zauważył w rozmowie z PAP europoseł Bogdan Rzońca (PiS).

Rzońca, który pracuje w komisji budżetowej PE, podkreślił, że choć porozumienie to dobry sygnał, to nie można zapominać, że w pakiecie budżetu UE i funduszu odbudowy są ciągle elementy, będące nie do zaakceptowania dla wszystkich krajów UE.

„Mam na myśli projekt mechanizmu dotyczącego praworządności, który zakłada możliwości zamrażania funduszy dla krajów członkowskich. Tego część krajów nie akceptuje. Mam nadzieję, że w tej kwestii uda się znaleźć kompromis, bo w obecnej formie jest to nieakceptowalne” – zaznaczył.

Wskazał, że Polska zgodzi się na pakiet, gdy będzie mieć „100 proc. pewność, że nie będzie można krzywdzić krajów poprzez arbitralne decyzje niektórych polityków lewicowo-liberalnych”.

„Propozycja wiązania pieniędzy z praworządnością jest jednak nieuczciwa i nieoparta na traktatach unijnych. Nie możemy dopuścić, by łamana była solidarność europejska w kryzysie pandemicznym. Dziś praworządności nie jest problemem UE, jest nim pandemia, kryzys ekonomiczny, terroryzm i bezpieczeństwo” – podkreślił.

Dodał, że nie można też zapominać, że pakiet budżetowy jest uwarunkowany ratyfikacją przez 41 izb parlamentarnych krajów UE projektu nowych zasobów własnych, które mają być podstawą mechanizmu pożyczkowego w ramach funduszu odbudowy. „To też będzie wymagało jeszcze czasu” – skonstatował.

„Miejmy nadzieję, że decydenci UE okażą się sprawiedliwi i zadziałają w duchu Alcide De Gasperiego i Roberta Schumana, a nie w duchu lewicowo-liberalnym” - podsumował.